Ενέργεια και περιβάλλον - Φροντίδα για το μέλλον

Ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, Οικονομία ενέργειας, Ρύπανση και μόλυνση

Στεφανία ΑνυφαντάκηΧρήστος Ντρουμπογιάννης 

(ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - indianaki@windowslive.com , ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - xristosdrubo@sch.gr )
45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ενεργειακό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας σήμερα. Οι πηγές ενέργειας, καθώς είναι γνωστό, δεν είναι ανεξάντλητες, ενώ η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της γης έχει ως αποτέλεσμα την υπερκατανάλωση της ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια της ενέργειας, τις ποικίλες χρήσεις της και τα λάθη  από την αλόγιστη χρήση της . Να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά για να ενεργοποιηθούν στην σωστή χρήση της ενέργειας και να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με την παράλληλη εφαρμογή του προγράμματος Euronet 50-50 που αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνείδησης εξοικονόμησης ενέργειας. Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες μικτής ικανότητας και εργάζονται συνεργατικά στην λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση του Σχεδίου Εργασίας και την υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα εξακτινώνεται διαθεματικά στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών καθώς και στο μάθημα της Φυσικής.


Ενέργεια και περιβάλλον-Φροντίδα για το μέλλον from maria-anna


ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Πηγές ενέργεια ,ανανεώσιμες, μη ανανεώσιμες, χρήσεις , εξοικονόμηση , ρύπανση, ορυκτά καύσιμα, πυρηνικά καύσιμα, ήλιος, νερό, αέρας, βιομάζα, γεωθερμία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ενεργειακό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας σήμερα. Οι πηγές ενέργειας, καθώς είναι γνωστό, δεν είναι ανεξάντλητες, ενώ η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της γης έχει ως αποτέλεσμα την υπερκατανάλωση της ενέργειας. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια της ενέργειας, τις ποικίλες χρήσεις της και τα λάθη  από την αλόγιστη χρήση της . Να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά για να ενεργοποιηθούν στην σωστή χρήση της ενέργειας και να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με την παράλληλη εφαρμογή του προγράμματος Euronet 50-50 που αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνείδησης εξοικονόμησης ενέργειας. Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες μικτής ικανότητας και εργάζονται συνεργατικά στην λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση του Σχεδίου Εργασίας και την υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα εξακτινώνεται διαθεματικά στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών καθώς και στο μάθημα της Φυσικής.


ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Γνωστικοί
·         Να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια της ενέργειας καθώς και τις ποικίλες χρήσεις της από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
·         Να κατανοήσουν ότι ο ήλιος είναι βασική πηγή ενέργειας για τη Γη.
·         Να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες και να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των πηγών αυτών.
·         Να αναγνωρίσουν λάθη στη χρήση της ενέργειας, καθώς και την αλόγιστη χρήση της.

·         Να προτείνουν λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
Συναισθηματικοί
·         Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

·         Να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές προς το περιβάλλον.
Κοινωνικοί
·         Εργασία σε ομάδες.
·         Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους μαθητές.

·         Ανάπτυξη της συνεργασίας και της δημιουργικής δράσης.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Διαθεματική προσέγγιση
Νέες τεχνολογίες
Παιχνίδια – Κατασκευές
Βιωματική προσέγγιση


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –  ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ξεκινώντας το πρόγραμμα μας, αρχικός μας στόχος ήταν να δημιουργήσουμε μεικτές, ισοδύναμες ομάδες εργασίας. Δημιουργήθηκαν έξι τετραμελείς ομάδες. Αμέσως μετά προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε θεωρητικά το θέμα που θα ασχολούμασταν. Μέσω ενεργητικού διαλόγου, έγινε προσπάθεια για ανίχνευση των γνώσεων που είχαν ήδη οι μαθητές μας για την ενέργεια γενικά. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για την πορεία του προγράμματος. Αφού παρουσιάσαμε τις δικές μας ιδέες στους μαθητές, ζητήσαμε να μας πουν τις δικές τους ιδέες και απόψεις για την υλοποίηση του προγράμματος. Μας εξέπληξε ευχάριστα το γεγονός ότι τα παιδιά ήταν πολύ δημιουργικά ως προς τις ιδέες τους μια και η διαδικασία του προγράμματος είχε κεντρίσει ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον τους.
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ
Αρχικά θεωρήσαμε απαραίτητο να μιλήσουμε για το ποιες είναι οι βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχουμε για την ενέργεια ούτως ώστε να αντιληφθούμε την έννοια της και τη σημασία της για τον άνθρωπο. Τι είναι η ενέργεια και ποιες μορφές μπορεί να πάρει. Σε τι μονάδες μπορούμε να μετρήσουμε την ενέργεια και σε ποιους Νόμους υπακούει. Πώς ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την ενέργεια για τη διαβίωση και την εξέλιξη του διαμέσου των αιώνων. Ιστορική αναδρομή για την χρήση της ενέργειας από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα.
Ζητήσαμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας και ποιες αλλαγές παρατηρούν. Μέσα από τις  απαντήσεις τους (π.χ. «οι άνθρωποι τρέχουν», «τα φύλλα κουνιούνται» «τα αυτοκίνητα περνάνε στο δρόμο» «ο υπολογιστής λειτουργεί» φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι κάθε αλλαγή που συμβαίνει γύρω μας, είτε μεγάλη είτε μικρή, οφείλεται σε ένα φυσικό μέγεθος που ονομάζεται ενέργεια. Η ενέργεια λοιπόν είναι η κινητήρια δύναμη για όλες αυτές τις αλλαγές και βρίσκεται παντού. Παρόλο που δεν είναι ορατή, δεν είναι απτή, δεν έχει βάρος ούτε καταλαμβάνει χώρο την αντιλαμβανόμαστε από το αποτέλεσμά της, που ονομάζεται έργο. Έτσι κάθε φορά που παράγουμε έργο, δαπανούμε ενέργεια.
Ακολούθησε ιστορική αναδρομή της ενέργειας από την προϊστορική εποχή, όπου οι άνθρωποι στηρίζονταν αποκλειστικά στη μυϊκή ενέργεια (δύναμη) για να βρουν την τροφή τους, μέχρι το 1973 όπου υπήρξε η πρώτη ενεργειακή κρίση. Για την ιστορική αυτή αναδρομή έγινε χρήση υπολογιστή και προτζέκτορα για να μπορέσουν τα παιδιά μέσω της εικόνας να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες.
Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα: Από πού παίρνουμε την ενέργεια; Μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε  εξήχθη, δια της μαιευτικής μεθόδου, το αποτέλεσμα ότι η ενέργεια βρίσκεται αποθηκευμένη μέσα σε «αποθήκες ενέργειας» που ονομάζονται «πηγές». Στο σημείο αυτό, έγινε εκτενής αναφορά στις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οφέλη και κίνδυνοι που συνοδεύουν την κάθε μία πηγή. Τρόποι γα την  εξοικονόμησή της, καθώς και οι επιπτώσεις για το περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση της.
Έτσι τελειώσαμε το θεωρητικό κομμάτι του προγράμματος μας και μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε πρακτικές δράσεις, αφού όλοι οι μαθητές είχαν κατανοήσει τις έννοιες που είχαν αναλυθεί.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στο κομμάτι αυτό του προγράμματος δόθηκαν στα παιδιά ασκήσεις εμπέδωσης των όσων είχαν προηγηθεί. Να βάλουν εικόνες με χρονολογική σειρά από την αρχαιότερη μορφή ενέργειας στην πιο σύγχρονη, να αντιστοιχίσουν πηγές ενέργειας με το σύμβολο τους, να σχηματίσουν τροφικές αλυσίδες, να ζωγραφίσουν σύμβολα, να κατασκευάσουν πίνακες με οδηγίες για την εξοικονόμηση της ενέργειας κ.λπ. Επιπλέον, τα παιδιά συγκέντρωσαν φωτογραφίες σχετικά με την ενέργεια και δημιούργησαν κολάζ.
 Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ρόλος μας ήταν καθαρά συμβουλευτικός και βοηθητικός μια και ο σκοπός μας ήταν τα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά με τον τρόπο που τα ίδια επιθυμούσαν.
ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κάθε ομάδα αποφάσισε τι ήθελε να κάνει. Έτσι δύο ομάδες αποφάσισαν να γράψουν από μία ιστορία, δύο ομάδες να πάρουν συνεντεύξεις και δύο να φτιάξουν ερωτηματολόγια. Σε κάθε πεδίο επιλέχτηκαν δύο ομάδες γιατί θέλαμε να κάνουμε σύγκριση παλαιότερης εποχής και σύγχρονης.
Ιστορίες : η κάθε ομάδα έγραψε από μία ιστορία. Η πρώτη ήταν «η ιστορία ήταν του Μιχάλη και της Μαρίας», δύο παιδιών 9 χρονών και 11 αντίστοιχα όπου ζούσαν σε ένα αγρόκτημα της Ευρώπης τη δεκαετία του 1930. Η ιστορία περιέγραφε μία μέρα από τη ζωή των παιδιών αυτών από το πρωί που ξυπνούσαν μέχρι την ώρα του ύπνου (όπως τη φαντάζονταν οι μαθητές μας). Η δεύτερη ήταν «η ιστορία του Γιάννη και της Ελένης», δύο παιδιών με τις ίδιες ηλικίες αντίστοιχα, τα οποία ζουν σήμερα σε μία πόλη της Ευρώπης. Σκοπός ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές μέσα από τη σύγκριση των δύο ιστοριών την υπερκατανάλωση των πηγών ενέργειας που γίνεται σήμερα καθώς και την ποιότητα ζωής των παιδιών παλιότερα και σήμερα.
Συνεντεύξεις : Οι συνεντεύξεις που πήραν τα παιδιά είχαν θέμα «Οι παλιές καλές μέρες». Έπρεπε να πάρουν συνέντευξη από έναν άνδρα (η μία ομάδα) και από μία γυναίκα (η άλλη ομάδα) αρκετά μεγάλους σε ηλικία (πάνω από 65 ετών), οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες για τον τρόπο ζωής πριν την ευρεία διάδοση και τη γενικευμένη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το φωτισμό και τη θέρμανση σπιτιού. Υλικά που φτιάχνονταν τα ρούχα. Πώς μαγείρευαν και πώς διατηρούνταν τα τρόφιμα. Συσκευασίες των τροφίμων. Αν υπήρχε ραδιόφωνο, αν υπήρχε αυτοκίνητο στην οικογένεια. Ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα ζωής τότε και κατέληγαν στην ερώτηση ποιον τρόπο ζωής προτιμούσαν. Με τον τρόπο αυτό πληροφορήθηκαν για τον τρόπο ζωής χωρίς την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τη σκοπιά των  δύο φύλων, ενώ παράλληλα έκαναν σύγκριση της ζωής που ζούσαν οι άνθρωποι λίγες δεκαετίες πριν και σήμερα.
Ερωτηματολόγια : Τέλος, οι δύο τελευταίες ομάδες δημιούργησαν ερωτηματολόγια σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι. Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν ερωτήσεις σχετικά με τη θερμομόνωση, την ηχομόνωση, τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, τη θέρμανση, για τη σπατάλη του νερού κ.λπ. Μπόρεσαν λοιπόν να συνειδητοποιήσουν την αλόγιστη σπατάλη των πηγών ενέργειας που γίνεται σήμερα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Εκεί τα παιδιά έμαθαν για ένα υλικό που είναι παράγωγο του πετρελαίου και επιπλέον είδαν πόσο πολλή κατανάλωση ενέργειας υπάρχει σε μία βιομηχανική περιοχή. Κατανάλωση όμως που είναι απαραίτητη σε μία τέτοια περιοχή. Αυτό τους δημιούργησε το αίσθημα να γίνουν οι ίδιοι «εξοικονομητές ενέργειας» με όποιο τρόπο μπορούν.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Στα πλαίσια του  προγράμματος συγκροτήθηκαν δυο ενεργειακές ομάδες από ομάδες των πέντε  μαθητών και  έγινε κατανομή  αρμοδιοτήτων. Στην  συνέχεια ακολούθησε ενεργειακή περιήγηση του Σχολείου από  τους  μαθητές.
Οι μαθητές εξοικειώθηκαν  με τον τρόπο εισαγωγής και εξαγωγής της ενέργειας από και προς το σχολείο τους αντίστοιχα και έμαθαν  τι είδους προβλήματα έπρεπε  να αναζητήσουν ξεκινώντας την ενεργειακή επιθεώρηση του σχολείου.
Η διεξαγωγή  της ενεργειακής επιθεώρησης του σχολείου, περιλάμβανε: στιγμιαίο προφίλ θερμοκρασίας, μακροπρόθεσμο προφίλ θερμοκρασίας και επιθεώρηση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας
Οι μαθητές επιθεωρούσαν με  την χρήση θερμόμετρου  τη στιγμιαία θερμοκρασία και τη χρήση ενέργειας κατά την διάρκεια των  μαθημάτων.
Έλεγξαν  τα σώματα καλοριφέρ στις  αίθουσες  και στον διάδρομο: Έχουν θερμότητα; Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισής τους;
Οι μαθητές αξιολογούσαν τα αποτελέσματα, πρόβαιναν σε υπολογισμούς ή και περαιτέρω έρευνα.
Με  ειδικά όργανα, φωτόμετρα, έλεγξαν  την  φωτεινότητα κάθε  χώρου  του  σχολείου για να διαπιστώσουν την  αναγκαιότητα να  είναι  αναμμένα τα  ηλεκτρικά φώτα. Έτσι χρειάστηκαν  να κάνουν  ορισμένες  διαπιστώσεις
    Υπάρχουν αναμμένα ηλεκτρικά φώτα στον εσωτερικό  χώρο του σχολείου παρά το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο; . Μέτρησαν  τους λαμπτήρες που υπάρχουν και είναι αναμμένοι ;
Οι μαθητές  έλεγξαν  τι άλλου είδους ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήματα υπάρχουν στον χώρο (από φωτοτυπικά μηχανήματα μέχρι καφετιέρες); Βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας; Ή βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής («stand-by»); Υπολόγισαν με  ειδικό όργανο την  κατανάλωση τις  ενέργειας κάθε  συσκευής.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το παιχνίδι που παίξαμε με τα παιδιά ονομάζεται «Εξοικονόμηση». Στόχος ήταν να κατανοήσουν το πραγματικό κόστος της ενεργειακής τους συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας ειδικά τυπωμένα για το παιχνίδι χρήματα (ψεύτικα) και πως μπορούν να κάνουν εξοικονόμηση.
Τα υλικά για το παιχνίδι ήταν :
·         2 φάκελοι : 1 φάκελος με την ένδειξη «ΕΓΩ» και 1 δεύτερος φάκελος με την ένδειξη «ΔΕΗ».
·         Ειδικά τυπωμένα χαρτονομίσματα.
·         Ένα αντίγραφο από τις ερωτήσεις του παιχνιδιού.
Σενάριο παιχνιδιού : Κάθε μαθητής είχε μόλις πληρωθεί από τη δουλειά του με 100 € (20 κέρματα του 1€, 10 χαρτονομίσματα των 5€, και 3 των 10€).Κάθε μαθητής έπαιρνε ένα φάκελο με την ένδειξη «ΕΓΩ» και έναν με την ένδειξη «ΔΕΗ». Οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ποσού που οι μαθητές και οι οικογένειες τους δεν το ξοδέψουν για τους λογαριασμούς που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού (φάκελος ΔΕΗ), μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν ο,τιδήποτε επιθυμούν (φάκελος ΕΓΩ). Γίνεται ανάγνωση των ερωτήσεων. Ανάλογα με την απάντησή τους, οι μαθητές βάζουν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο φάκελό τους με την ένδειξη «ΕΓΩ», είτε στο φάκελό τους με την ένδειξη «ΔΕΗ». Εάν σε κάποιο μαθητή τελειώσουν τα χρήματα πριν το τέλος του παιχνιδιού, μπορεί να δανειστεί από το φάκελο «ΕΓΩ» για να πληρώσει το λογαριασμό της «ΔΕΗ». Στο τέλος, μετρώντας τα χρήματα σε κάθε φάκελο καταλαβαίνουν πόσο κοστίζουν οι ενεργειακές τους συνήθειες.
Ενδεικτικές ερωτήσεις του παιχνιδιού :
Έχετε ηλεκτρική κουβέρτα;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 2 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 2 €.
Χρησιμοποιείτε σόμπα τον χειμώνα;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 30 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 40 €.
Έχετε κλιματιστικό σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού σας;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 45 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 20 €.
Έχετε κλιματιστικό σε ένα μόνο δωμάτιο;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 20 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 20 €.
Κάνετε μπάνιο γεμίζοντας τη μπανιέρα με νερό;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 6 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 6 €.
Κάνετε το ντουζ σας σε χρόνο λιγότερο από 5 λεπτά;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 5 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 5 €.
Κλείνετε πάντα τα φώτα βγαίνοντας από ένα δωμάτιο;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 5 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 5 €.
Χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώσετε τα ρούχα σας;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 13 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 13 €.
Έχετε περισσότερα από ένα ψυγείο ή καταψύκτες στο σπίτι σας;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ»12 € για κάθε δεύτερο ψυγείο ή καταψύκτη που έχετει.
Χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 3 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 3 €.
Παίζετε βιντεοπαιχνίδια;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 4 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 2 €.
Έχετε ηλεκτρική οδοντόβουρτσα;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 1 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 1 €.
Έχετε ηλεκτρικό ρολόι;
ΝΑΙ:  Πληρώστε στο φάκελο «ΔΕΗ» 1 €.
ΟΧΙ: Πληρώστε στο φάκελο «ΕΓΩ» 1 €.
Αφού τελειώσουν οι ερωτήσεις και τα παιδιά μετρήσουν τα χρήματα που έχουν στους 2 φακέλους, ακολουθεί συζήτηση για τρόπους εξοικονόμησης  ενέργειας και χρημάτων.
(Ο χρόνος παιχνιδιού είναι περίπου 30 λεπτά.)  


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η προστιθέμενη αξία του  συγκεκριμένου  εκπαιδευτικού  προγράμματος είναι ότι βοήθησε  τους μαθητές μέσα από  τις  δραστηριότητες  που  ανέπτυξαν  να  οικοδομήσουν  γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτούς, με αποτέλεσμα γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και μάθηση. Η επέκταση του προγράμματος και η διαφοροποίησή του επηρεάζεται από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εφαρμόζεται, έτσι μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές, βελτιώσεις, στις ιδιαίτερες και μοναδικές κάθε φορά ανάγκες τους.
Το πρόγραμμα  αξιολογείται ως προς την επίτευξη  των σκοπών και των στόχων του, τη μάθηση, δηλαδή τη αποτίμηση των γνωστικών αποτελεσμάτων, τη συμπεριφορά των μαθητών, δηλαδή κατά πόσο έκαναν κτήμα τους οι μαθητές τη νέα γνώση και τη μετέφεραν στις καθημερινές τους δραστηριότητες αλλάζοντας τη συμπεριφορά τους.
Για την αξιολόγηση των σκοπών και των στόχων  τους  δίνεται  Φύλλο  Αξιολόγησης   για  να  το  συμπληρώσουν  κατά  την  διάρκεια μίας  διδακτικής ώρας. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το  πρόγραμμα KIDSPIRATION  όπου έγινε  η  εξακτίνωση  των  εννοιών  και αξιολογήθηκε  η  γνώση  τους.
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος  δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας του γεγονότος πως οι ομάδες ήταν ολιγομελείς. Οι μαθητές συνεργάστηκαν ομαλά και δημοκρατικά. Υπήρχε ενεργητική συμμετοχή και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Επιπλέον, έδειξαν ενδιαφέρον ως προς τρόπο εξοικονόμησης  της ενέργειας.