Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων

Πρόληψη παιδικών ατυχημάτων στο σχολείο, στο παιχνίδι, στο δρόμο, στο σπίτι, στη θάλασσα, στην παιδική χαρά, σε περίπτωση σεισμού και στο πέταγμα του χαρταετού

Άννα Νινιράκη, Xαρίκλεια Κολλιού  
(ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - annaninirakh@gmail.com , ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ )
68ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Το κείμενο αυτό περιέχει τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο ‘’Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων’’. Το πρόγραμμα εντάσσεται στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Ηρακλείου και το αρμόδιο τμήμα. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-15 και η διάρκεια του ήταν 2 μήνες. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 2 μεικτά τμήματα του νηπιαγωγείου με συνολικό αριθμό 31 παιδιών υπό την καθοδήγηση 2 εκπαιδευτικών.

Πρόληψη παιδικών ατυχηματων from Άννα Νινιράκη


ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Παιδικά ατυχήματα, σπίτι, σχολείο, παιδικά χαρά, θάλασσα, πρόληψη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας, η σωστή και συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει τον αριθμό και τη σοβαρότητα των παιδικών ατυχημάτων.
Όσο σημαντική είναι, για την πρόληψη παιδικών ατυχημάτων η υποδομή που παρέχεται από τους ενήλικες, εξίσου σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά από την πιο μικρή ηλικία, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να αυτοπροστατεύονται.
Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μέσα από οργανωμένες διδακτικές καταστάσεις συνειδητοποίησαν και απέκτησαν επίγνωση των κινδύνων στους χώρους συναναστροφής και διαβίωσης τους.
Μέσα από διάφορες δραστηριότητες προέκυψαν προτάσεις από τα ίδια τα παιδιά σχετικά με τρόπους αποφυγής ατυχημάτων, αλλά και αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς για την προσωπική ασφάλεια.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το πρόγραμμα αντλεί το περιεχόμενο του από την Αγωγή Υγείας. Είναι απόλυτα συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, καθώς  περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το Δ. Ε. Π. Π.Σ. Το σενάριο συνδέεται διαθεματικά με τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Αναπτύσσονται  δραστηριότητες των Μαθηματικών, της Γλώσσας, των Εικαστικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Φυσικών Επιστημών και των ΤΠΕ, προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται στο σενάριο είναι η θεματική προσέγγιση και η εργασία των παιδιών σε ομάδες.
Ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι εμψυχωτικός υποβοηθητικός και διευκολυντικός στη διαδικασία της μάθησης. Η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών και  φροντίζει το κλίμα στην τάξη να είναι ευχάριστο και δημιουργικό.
Οι ομάδες των παιδιών  είναι ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά.
Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης και ανακάλυψης ,καθώς και δημιουργίας και έκφρασης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

ως προς το γνωστικό αντικείμενο
 • να μάθουν τα παιδιά τι είναι ατυχήματα
 • να κατανοήσουν τους κινδύνους που διατρέχουν στους χώρους που ζούνε(σχολείο ,σπίτι,παιδική χαρά,δρόμο,θάλασσα κ.ά.)
 • να εντοπίσουν τις αιτίες και τους παράγοντες που ευθύνονται γι΄αυτούς
 • να υιοθετήσουν κανόνες συμπεριφοράς  που θα μειώσουν τα ατυχήματα στους χώρους που ζουν
ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
 • να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες
 • να ανταλλάσουν ιδέες και προτάσεις
 • να αναπτύξουν το διάλογο και την κριτική σκέψη
 • να δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να διασκεδάσουν
 • να εξοικειωθούν με την χρήση υπολογιστών ως  εργαλείο για διερεύνηση, αναζητήσης νέων πληροφοριών, ανακάλυψης, αλλά και ως εργαλείο δημιουργίας και έκφρασης

ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι:
 • εμψυχωτικός υποβοηθητικός και διευκολυντικός στη  διαδικασία  της μάθησης
 • ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών
 • φροντίζει το κλίμα στην τάξη να είναι ευχάριστο και δημιουργικό
 • οργανώνει δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συνοχή και συνέχεια στην κατάκτηση της γνώσης
 • αξιολογεί την εκπαιδευτική διαδικασία και την προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ήταν η διαθεματικότητα, η βιωματική μάθηση, η διερευνητική μάθηση.
Οι τεχνικές που αξιοποιήθηκαν στην υλοποίηση του είναι ο καταιγισμός ιδεών, η εργασία σε ομάδες, τα παιχνίδια ρόλων, διερεύνηση και επεξεργασία των θεμάτων μέσα από την έρευνα και την ανακάλυψη,η επικοινωνία και η παρουσίαση των νέων γνώσεων με ποικίλους τρόπους (θεατρικό παιχνίδι,κατασκευές,ζωγραφική κ.λ.π.).
Οι ομάδες των παιδιών θα  είναι ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά.
Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης και ανακάλυψης, καθώς και δημιουργίας και έκφρασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Αφόρμηση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα στάθηκε το πέταγμα του χαρταετού. Αφού μιλήσαμε για το έθιμο ,είπαμε τους κινδύνους που διατρέχουμε από το πέταγμα του χαρταετού και τι ατυχήματα μπορεί να μας συμβούν αν δεν προσέχουμε.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στην συνέχεια στα παιδιά ήταν:”τι ξέρουν για τα ατυχήματα”και  “που αλλού μπορεί να μας συμβούν ατυχήματα”; Έτσι λοιπόν έγινε ανίχνευση για το τι ξέρουν τα παιδιά.‘Ολες οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε χαρτί(δρόμος,σπίτι,σχολείο,παιδική χαρά,λούνα παρκ,θάλασσα).
Χωρισμός σε ομάδες
Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε 6 ομάδες με τη βοήθεια της τράπουλας. Μοιράστηκαν στα παιδιά φύλλα (1-6) και όσα είχαν τον ίδιο αριθμό ήταν και στην ίδια ομάδα. Στην ολομέλεια υπήρχαν 6  αριθμημένα  Α4. Κάθε παιδί πήγαινε και στεκόταν πάνω από τον αριθμό που είχε, στη συνέχεια αναποδογυρίσαμε τα Α4 όπου υπήρχαν ζωγραφισμένα τα μέρη που συμβαίνουν ατυχήματα (δρόμος,σπίτι,σχολείο,παιδική χαρά-λούνα παρκ,θάλασσα,σεισμός).
Κάθε ομάδα ανέλαβε να φέρει πληροφορίες για το θέμα που είχε .Όλο το υλικό που έφεραν τα παιδιά τοποθετούνταν σε μιά ειδικά διαμορφωμένη γωνιά και όταν δουλεύαμε το ανάλογο θέμα το παιδί παρουσίαζε το υλικό στην ολομέλεια. Αυτή η γωνιά εμπλουτίστηκε βέβαια και από υλικό που έφεραν οι εκπαιδευτικοί.

Δραστηριότητες με θέμα “κίνδυνοι από το πέταγμα του χαρταετού”: Στόχος να γνωρίσουμε τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά το πέταγμα του χαρταετού και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε.
Πρώτα μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα και τι μας χρησιμεύει. Στη συνέχεια μαθαίνουμε με ποιο τρόπο φτάνει το ηλεκτρικό ρεύμα  στα σπίτια μας (καλώδια ΔΕΗ). Αναφερόμαστε στους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος. Βρίσκουμε στο διαδίκτυο ανακοίνωση της ΔΕΗ, για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες κατά την έξοδό τους, για το πέταγμα του χαρταετού. Γίνεται καταγραφή για το που πρέπει να πετάμε χαρταετό (μακρυά από καλώδια της ΔΕΗ, αεροδρόμια,δέντρα). Ακόμα αναφερόμαστε στο ότι, αν ταξιδέψουμε με αυτοκίνητο πρέπει να τηρούμε τον Κ.Ο.Κ(Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)για να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας.
Τα παιδιά ζωγραφίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν, στο πέταγμα των χαρταετών και φτιάχνουμε ένα animation.
Δραστηριότητες με θέμα “πρόληψη ατυχημάτων στο δρόμο: Στόχος να αντιληφθούν τα παιδιά πως μπορούν να συμβούν ατυχήματα, να μάθουν τη βασική σήμανση και τους σηματοδότες, να μάθουν πώς να κυκλοφορούν με το ποδήλατο αλλά και ως πεζοί με την κατάλληλη συμπεριφορά και να γνωρίσουν τον Κ.Ο.Κ(Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας).
 • Διαβάσαμε το βιβλίο “Καλώς τον κύριο ΚΟΚ” ,του υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών(2007), κεντρικό ρόλο στο βιβλίο έχει ο κύριος ΚΟΚ ο οποίος εξηγεί στους μικρούς μαθητές, μ’ έναν κατανοητό και διασκεδαστικό  τρόπο, πώς πρέπει να κυκλοφορούμε με ασφάλεια στους δρόμους.
 • Κατασκευάσαμε σήματα οδικής κυκλοφορίας και φανάρια για πεζούς και για αυτοκίνητα.
 • Καλέσαμε τη σχολική τροχονόμο,η οποία μας μίλησε για τη δουλειά της και παίξαμε μαζί της διάφορα παιχνίδια με τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς.
 • Ακούσαμε και μάθαμε από το διαδίκτυο το τραγούδι “ο φίλος μας ο κύριος ΚΟΚ”(ΕΤ2 1987) https://www.youtube.com/watch?v=4lDGM9S31fs .
 • Διαβάσαμε το βιβλίο“Κυκλοφορώ με ασφάλεια” της Μανιώς Χατζοπούλου και από το ανθολόγιο την ιστορία “ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης”της Γαλάτειας Σουρελή,την οποία ζωγράφισαν τα παιδιά, την κάναμε βιβλίο και video και το ανεβάσαμε στο yutube.
 • Δημιουργία ιστορίας με θέμα “Ένα ατύχημα με το ποδήλατο”,δημιουργία βιβλίου και δραματοποίηση της ιστορίας.
 • Δημιουργήσαμε αφίσες με θέμα : “κυκλοφορώ ως πεζός με ασφάλεια” και “κυκλοφορώ με το ποδήλατο μου”.
 • Δημιουργία μακέτας δρόμου-πόλης.
 • Κάναμε μοτίβα με το Σταμάτη και το Γρηγόρη,φύλλα εργασίας για την εμπέδωση αυτών που μάθαμε και παίξαμε θεατρικό παιχνίδι .
 • Κινητικό παιχνίδι: «Φανάρια, αυτοκίνητα και πεζοί». Χαράζουμε στο έδαφος με κιμωλία ένα μεγάλο δρόμο.Ένα παιδί κρατά από ένα κόκκινο και ένα πράσινο κύκλο αντίστοιχα(τα φανάρια) και ένα άλλο το Σταμάτη και το Γρηγόρη.Μια άλλη ομάδα παιδιών υποδύεται τ’αυτοκίνητα και μία τρίτη τους πεζούς. Όταν το παιδί δείχνει πράσινο,τ’αυτοκίνητα προχωρούν,ενώ οι πεζοί βλέπουν τον Σταμάτη και είναι ακίνητοι. Όταν το φανάρι γίνει κόκκινο, σταματούν σταματούν τα αυτοκίνητα και αμέσως εμφανίζεται ο Γρηγόρης όπου οι πεζοί περνούν γρήγορα απέναντι.
 • Βγήκαμε έξω από το σχολείο μας,παρατηρήσαμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας που υπήρχαν εκεί κοντά και εξηγήσαμε τι σημαίνουν. Σταματήσαμε πάνω στο πεζοδρόμιο και εφαρμόσαμε τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι πεζοί για να περάσουν απέναντι το δρόμο, αν δεν υπάρχουν φανάρια και διάβαση πεζών. Σταματώ-κοιτάζω δεξιά-κοιτάζω αριστερά-ακούω αν έρχεται αυτοκίνητο και περνάω γρήγορα απέναντι.
 • Ιστορία”Η νύχτα της μπανανόφλουδας”του Ευγένιου Τριβιζά,εκδ.Μεταίχμιο. Μέσα απ΄αυτήν την ιστορία προβληματιστήκαμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να μην γίνουμε εμείς υπεύθυνοι κάποιου ατυχήματος.

Δραστηριότητες με θέμα “πρόληψη ατυχημάτων στο σχολείο, στο σπίτι, στην παιδική χαρά”: Στόχος να εντοπίσουν και να αντιληφθούν τα ατυχήματα που συμβαίνουν σ’ αυτούς τους χώρους και να συνειδητοποιήσουν στο βαθμό του δυνατού τις αιτίες πρόκλησής τους.
Με αφορμή καθημερινά ατυχήματα που συμβαίνουν, συζητήσαμε και τα παιδιά παρουσίασαν τις πληροφορίες που γνώριζαν για τα ατυχήματα που τους έχουν συμβεί. Στη συνέχεια ατομικά ζωγράφισαν ένα ατύχημα που τους έχει συμβεί.
 • Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο εικόνες ατυχημάτων στο σχολείο,στο σπίτι,στην παιδική χαρά, οι οποίες μας προβλημάτισαν και έγινε συζήτηση πάνω σε αυτές.  
 • Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, ζωγράφισαν τρόπους πρόληψης ατυχημάτων στους χώρους αυτούς και δημιουργήσαμε ένα βιβλίο και μία αφίσα, τα οποία βάλαμε στη γωνιά που είχαμε δημιουργήσει.
 • Μάθαμε τις λέξεις, “Ασφαλή και Επικίνδυνα” και στη συνέχεια ομαδοποιήσαμε αντικείμενα του σπιτιού, που είναι ασφαλή για τα παιδιά και μπορούν να τα χρησιμοποιούν και επικίνδυνα, τα οποία πρέπει να αποφεύγουν γιατί σίγουρα θα έχουν κάποιο ατύχημα.
 • Έπειτα κάναμε φύλλα εργασίας για να αξιολογήσουμε αν εμπεδώθηκαν από τα παιδιά αυτά που είπαμε.
 • Δημιουργήσαμε με τα παιδιά ένα video, με θέμα “Αν…..Τότε”.Αν κόβω με το μαχαίρι…. τότε θα κοπώ, Αν σκαρφαλώνω στα κάγκελα …..τότε θα πέσω κάτω, Αν ανεβαίνω ανάποδα στην τσουλήθρα...τότε θα με χτυπήσει αυτός που θα κατεβαίνει κ.ά.
 • Ιστορίες “Ο κύριος Σκουντούφλης”και “Η κυρία Απρόσεκτη”από τη σειρα Modern Times, μικροί κύριοι, μικρές κυρίες.
Δραστηριότητες με θέμα “πρόληψη ατυχημάτων στο σεισμό”: Στόχος να αντιληφθούν πώς από το σεισμό προκαλούνται ατυχήματα, να αποβάλλουν τυχόν φοβίες και να είναι προετοιμασμένα  ανα πάσα στιγμή σε περίπτωση σεισμού.
 • Αναφερθήκαμε στον Εγκέλαδο και τη μάχη του με τη Θεά Αθηνά (http://www.oasp.gr/node/2074). Είδαμε τη μάχη της θεάς Αθηνάς και του Εγκέλαδου σε αγγεία και γλυπτά. Με το λογισμικό οπτικοποίησης (google earth)  εντοπίσαμε την Ιταλία το νησί της Σικελίας και το ηφαίστειο της Αίτνας, όπου σύμφωνα με το μύθο  η Αθηνά έκλεισε τον Εγκέλαδο. Στη συνέχεια τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά ζωγραφίζοντας τον Εγκέλαδο.
 • Δραματοποίηση της ιστορίας.
 • Επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ(http://www.oasp.gr/),όπου παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικό βίντεο για τον σεισμό και συζητήσαμε αναφορικά με την αφίσα ‘’Προετοιμάζομαι για τον σεισμό’’, “Μαθαίνω τι να κάνω στον σεισμό’’.
 • Παίξαμε το παιχνίδι που έχει ο ΟΑΣΠ στην ιστοσελίδα του http://kids.oasp.gr/kids_main/kids.html
 • Κάναμε αναπαράσταση του σεισμού με τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Πάνω σε κυλινδρικά τουβλάκια βάλαμε ένα μεγάλο ξύλινο καπάκι, εκεί φτιάξαμε σπιτάκια από τουβλάκια, βάλαμε αυτοκινητάκια και μικρά κουκλάκια, τα παιδιά  κουνούσαν πέρα δώθε το ξύλο. Έτσι  είδαμε τι έγινε όταν άρχισε να κουνιέται το έδαφος και ακολούθησε συζήτηση.
 • Είδαμε εικόνες από καταστροφές που προκαλεί ο σεισμός.
 • Ρωτήσαμε τα παιδιά ‘’τι θα κάνουμε αν κάνει σεισμό την ώρα που βρισκόμαστε στην τάξη;’’. Συζητήσαμε και προβληματιστήκαμε, ώσπου βρήκαμε τα κατάλληλα μέρη για να καλυφθούμε μαθαίνοντας το τρίπτυχο σκύβω-καλύπτομαι-κρατιέμαι γερά. Ένα άλλο ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί ήταν “τι κάνουμε αν δεν έχουμε κάπου να καλυφθούμε”΄; Είπαμε στα παιδιά ότι πηγαίνουμε σε ένα σημείο που είναι ασφαλές (μακρυά από τζάμια, βιβλιοθήκες και οτιδήποτε μπορεί να πέσει κάτω) και μαζεύουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το σώμα μας.
 • Το επόμενο ερώτημα που τέθηκε στα παιδιά ήταν ‘’τι θα κάνουμε όταν τελειώσει ο σεισμός;’’ Τα παιδιά κατέθεσαν τις απόψεις τους π.χ να φύγουμε γρήγορα από την τάξη, να μείνουμε μέσα να περιμένουμε. Ζητήσαμε να μας δείξουν τι εννοούν λέγοντας ‘’γρήγορα’’ και όπως ήταν αναμενόμενο σηκώθηκαν όλα μαζί και άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο. Επισημάναμε τους πιθανούς κινδύνους είτε να χτυπήσουν, είτε να στριμωχθούν στη έξοδο και τους ζητήσαμε να μας προτείνουν κάτι άλλο. Καταλήξαμε να μπαίνουμε στη σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο και να προχωράμε ήρεμα. Αφού κατάλαβαν τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να αντιδράσουν κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό, κάναμε ασκήσεις για να το καταλάβουν καλύτερα.
 • Φτιάξαμε σακίδιο με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε περίπτωση σεισμού και ορίστηκε ένα παιδί υπεύθυνο για να το παίρνει, το κρεμάσαμε κοντά στην πόρτα εξόδου.
 • Δημιουργήσαμε φύλλο εργασίας όπου τα παιδιά κύκλωναν τα αντικείμενα που πρέπει να έχει ένα σακίδιο σεισμού.
 • Μπήκαμε στην παρακάτω ιστοσελίδα ,http://deucalion.edu.gr/ και παίξαμε παιχνίδια για το σεισμό.
 • Μάθαμε και χορέψαμε το τραγούδι «σεισμός σεισμός, μη σε πιάνει πανικός»με τα Ημισκούμπρια και παίξαμε με το cd του Υπουργείου Παιδείας για το σεισμό.
 • Κάναμε ασκήσεις ετοιμότητας σε ανύποπτο χρόνο .
 • Δημιουργήσαμε την ιστορία “Η Ειρήνη και ο σεισμός”, την εικονογραφήσαμε και την κάναμε βιβλίο.
Δραστηριότητες με θέμα “ Ατυχήματα που συμβαίνουν στη θάλασσα”. Στόχοι να αντιληφθούν τα ατυχήματα που συμβαίνουν στη θάλασσα , να μάθουν να κολυμπούν, να μην απομακρύνονται από την επίβλεψη των ενηλίκων, να μην παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό και να μην κολυμπούν με γεμάτο στομάχι.
 • Είδαμε εικόνες με ατυχήματα που μπορεί να συμβούν μέσα στη θάλασσα,στην παραλία ή από την έκθεση μας στον ήλιο  και συζητήσαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να προστατευτούμε αυτά. Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε ομάδες ζωγραφίσαμε και γράψαμε τα ατυχήματα που μπορούν να μας συμβούν στη θάλασσα.
 • Διαβάσαμε την ιστορία “Να προσέχεις και να είσαι ασφαλής”του Τζέρι Τζ.Μέινερς.

Δραστηριότητα με θέμα “Γνωριμία και επικοινωνία με νηπιαγωγείο”
Επικοινωνήσαμε με το Νηπιαγωγείο Κάτω Ασιτών το οποίο υλοποιούσε το ίδιο πρόγραμμα με εμάς.
Υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών με το Νηπιαγωγείο Κάτω Ασιτών. Εξηγήσαμε στα παιδιά ότι υπήρχε ένα Νηπιαγωγείο μακρυά από το Ηράκλειο που έκανε το ίδιο πρόγραμμα. Ακόμη ότι αυτά τα παιδιά είχαν φτιάξει παιχνίδια στον υπολογιστή που θα μπορούσαμε να παίξουμε.
Μπήκαμε στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, όπου τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας, έπαιξαν με αυτά τα παιχνίδια. Εξέφρασαν τη επιθυμία να πηγαίναμε επίσκεψη σε αυτό το νηπιαγωγείο και να γνωρίσουμε τα παιδιά που το έφτιαξαν. Επειδή ήταν δύσκολο κάτι τέτοιο, ανταλλάξαμε mail και συννενοηθήκαμε να γνωριστούμε μέσω skype.
Μέσω του προγράμματος οπτικοποίησης  google earth και με χρήση βιντεοπροβολέα, είδαμε που βρίσκεται το χωριό Κ.Ασίτες και το Νηπιαγωγείο.
Στη συνέχεια συνδεθήκαμε μέσω skype, γνωριστήκαμε και ανταλλάξαμε πληροφορίες για το πρόγραμμα που υλοποιούσαμε.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το όλο πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος καθώς και οι αναδυόμενοι στόχοι που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του προγράμματος. Ενεργοποιήθηκαν τα παιδιά, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, κατάφεραν να αναδείξουν δεξιότητες και ικανότητες. Προσεγγίσαμε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος, πετύχαμε την ολόπλευρη και την ισόρροπη ανάπτυξη και εκτός από γνώσεις, κατάφεραν να αναπτυχθούν κοινωνικο-συναισθηματικά και να αναπτύξουν θετικές στάσεις για το αντικείμενο. Καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε ακόμα και τα πιο συνεσταλμένα παιδιά.
Σε επίπεδο συνεργασίας, τα δύο τμήματα λειτούργησαν σαν δύο συγκοινωνούντα δοχεία, ανταλάσσοντας πληροφορίες, απόψεις καθώς και εποπτικό υλικό πάνω στο θέμα. Οι γονείς ανταποκρίθηκαν φέρνοντας σημαντικές πληροφορίες και ό,τι άλλο τους ζητήθηκε κατά την πορεία του προγράμματος.
Το νηπιαγωγείο άνοιξε τις πόρτες του στην ευρύτερη τοπική κοινωνία καθώς προσκλήθηκαν σχολική τροχονόμος, νοσηλεύτρια και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ.
Υπήρξε συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με δύο νηπιαγωγεία .Με το Νηπιαγωγείο Κάτω Ασιτών και με το 47ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, με το οποίο συστεγαζόμαστε και  υλοποιούσε παρόμοιο πρόγραμμα “Μικροί διασώστες”.
Έτσι τελειώνοντας το πρόγραμμα διοργανώσαμε μαζί με το 47ο Νηπιαγωγείο, ένα σεμινάριο στους γονείς με θέμα “Πρώτες βοήθειες σε παιδιά”.Το σεμινάριο έκανε διασώστης του ΕΚΑΒ Ηρακλείου, παρών ήταν και ο διευθυντής του ΕΚΑΒ. Πριν την έναρξη του σεμιναρίου έγινε η προβολή 2 βίντεο, που παρουσίαζαν τις δράσεις των Νηπιαγωγείων. Στην είσοδο υπήρχε έκθεση με τις εργασίες των παιδιών.  
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
DVD του Υπουργείου Παιδείας για το σεισμό
Υλικό από το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων για το σεισμό

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
”Η νύχτα της μπανανόφλουδας”του Ευγένιου Τριβιζά,εκδ.Μεταίχμιο
“Κυκλοφορώ με ασφάλεια” της Μανιώς Χατζοπούλου
“Να προσέχεις και να είσαι ασφαλής”του Τζέρι Τζ.Μέινερς.
“Ο κύριος Σκουντούφλης”και “Η κυρία Απρόσεκτη”από τη σειρα Modern Times,μικροί κύριοι,μικρές κυρίες
”Καλώς τον κύριο ΚΟΚ”,του υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών(2007)

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ