Τόσο όμορφη η αυλή μας που ομορφαίνει τη ζωή μας


Καθαριότητα, βαφή, ζωγραφική αυλής, δημιουργία επιδαπέδιων παραδοσιακών παιχνιδιών, καλλιέργεια φυτών δημιουργία παρτεριών


Μαρία Ζαχαριουδάκη,  Ευστρατία Καραγρηγορίου, Ειρήνη Τσαγκαράκη  

(ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - mzaharioudaki78@gmail.com, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ekaragrigoriou@yahoo.gr, ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

78ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η αφόρμηση δόθηκε από την μεγάλη αυλή του σχολείου μας. Οι στόχοι που τέθηκαν είναι να αναπτύξουν τα νήπια την αισθητική τους, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες καλλιέργειας φυτών και να κατανοήσουν τη σημασία του πράσινου στη ζωή μας με δικές τους παρεμβάσεις ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Συνεργαστήκαμε με τον σύλλογο γονέων του νηπιαγωγείου μας καθώς και με το γειτονικό σχολείο ενώ συνδέεται με το ΑΠΣ στα μαθησιακά πεδία: μελέτη περιβάλλοντος, εικαστικά, φυσική αγωγή, μαθηματικά, γλώσσα, Τ.Π.Ε. Ενδεικτικές δράσεις: αναρτήσεις στο διαδίκτυο, αφίσες/φυλλάδια, χειροτεχνίες, θεατρικό, έκθεση έργων μαθητών.




http://giorti15.blogspot.gr/2015/05/blog-post_66.html

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Φυσικό περιβάλλον, αειφόρο σχολείο, φυτά του τόπου μας, βότανα, εικαστικές τέχνες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν μέσα από την άμεση ενασχόλησή τους με το φυσικό περιβάλλον διαμορφώνοντας σταδιακά μια υπεύθυνη και ευαίσθητη στάση απέναντι σε αυτό. Παράλληλα, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και καλλιεργούν την καλαισθησία τους όταν καλούνται να διαμορφώσουν τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου από κοινού με τους συμμαθητές τους.
Συνδυαστικά, τα παιδιά μέσα από τη φυσική κίνηση και τα παιχνίδια στην αυλή εξερευνούν το περιβάλλον γύρω τους, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν τις μεταβολές του καθώς και τις δυνατότητες να το διαφοροποιούν παρεμβαίνοντας σε αυτό πάντα με σεβασμό και σε συνεργασία με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς.  Αναπτύσσουν καλύτερη αντίληψη του χώρου, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Σε αυτό το πλαίσιο, παίζουν με το χώμα, το νερό, ρωτούν, παρατηρούν, μοιράζονται τις γνώσεις, ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες. Φύση και άνθρωποι αλληλεπιδρούν, αλληλοεπηρεάζονται και αναπτύσσονται μέσα από τη μάθηση, το σεβασμό και το παιχνίδι.
Για την ανάδειξη όλων των παραπάνω, κρίθηκε απαραίτητη η ενασχόληση των παιδιών με τη διαμόρφωση του προαυλίου χώρου του σχολείου, ώστε να δραστηριοποιηθούν ως προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ορθολογική παρέμβαση στη φύση, την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και την προαγωγή της υγείας τους.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) καθώς και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.Σ.). Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στην προσέγγιση και αξιοποίηση των ενδιαφερόντων, των αναγκών και των γνώσεων των παιδιών. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες μέσα από τη βιωματική, ενεργητική μάθηση καθώς εμπλέκονται σε συλλογικές, διερευνητικές και πειραματικές δράσεις και αναζήτηση λύσεων, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. Κατ’ επέκταση, στο εν λόγω σχέδιο εργασίας αναπτύσσονται δράσεις από όλα τα διδακτικά αντικείμενα του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (γλώσσα, μαθηματικά, περιβάλλον, τέχνες, φυσική αγωγή, τεχνολογίες πληροφοριών), ώστε να υπάρχει μια ολιστική αντίληψη της γνώσης και να προάγεται η διαθεματικότητα.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το σχολείο συστεγάζεται με άλλα δύο νηπιαγωγεία (72ο και 51ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου), με τα οποία μοιράζεται έναν ενιαίο μεγάλο προαύλιο χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από τσιμέντο, ενώ είναι περιφραγμένο με κάγκελα. Στις άκρες υπάρχουν ορισμένα δέντρα και ένα μικρό παρτέρι. Επιπλέον, υπάρχουν κάποια πλαστικά παιχνίδια, παλαιότερη δωρεά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τα οποία λόγω των καιρικών συνθηκών και της πολυκαιρίας έχουν φθαρεί. Λόγω του επικλινούς επιπέδου και της τραχιάς επιφάνειας, οι πτώσεις των παιδιών είναι συχνές. Ως εκ τούτου, συζητήθηκε η αντικατάστασή του από ειδικό τάπητα, αλλά το κόστος για την κάλυψη ενός τόσο μεγάλου χώρου, καθώς και η συντήρησή του είναι πολυδάπανα.
Σκεφτήκαμε να θέσουμε καταρχήν το θέμα προς συζήτηση με τα παιδιά για να δούμε τις απόψεις τους. Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και εμπλουτισμένου μαθησιακά περιβάλλοντος στην αυλή του σχολείου, ώστε να πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες και παιχνίδια που να συνδέονται και με τη διαδικασία της μάθησης που συντελείται στην τάξη και με τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τα παιδιά πρότειναν κούνιες και διαχωριστικά στο χώρο για παιχνίδια, περισσότερα χρώματα, μηνύματα στους τοίχους και περισσότερα λουλούδια. Ωστόσο, η επιθυμία των παιδιών να τοποθετηθούν κούνιες στο σχολικό προαύλιο δεν γινόταν να πραγματοποιηθεί κυρίως λόγω του υψηλού κόστους αγοράς και συντήρησης.
Σκοπός μας ήταν τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα μάθησης και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες ως προς την βελτίωση και παρέμβαση στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας, να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά και να αποκτήσουν σταδιακά περιβαλλοντική συνείδηση και συνάμα καλαισθησία ως υπεύθυνοι και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες.
ΣΤΟΧΟΙ
α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Να αναπτύξουν την αισθητική τους αντίληψη.
Να γίνουν ενεργοί μελλοντικοί πολίτες με σεβασμό και αγάπη προς το περιβάλλον.
Να έλθουν σε επαφή με τα φυσικά υλικά όπως το χώμα, το νερό και τα λουλούδια και να διαπιστώσουν τις περιβαλλοντικές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου.
Να καλλιεργηθεί περιβαλλοντική συνείδηση και η σπουδαιότητα της φύσης στην ανθρώπινη ζωή.
Να αποκτήσουν δεξιότητες κοινωνικές και γνωστικές, επικοινωνίας, κριτικής, δημιουργικής και σύνθετης σκέψης, έρευνας και συνεργασίας.
Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την καθαριότητα και συντήρηση του χώρου που τα παιδιά δημιούργησαν.


β) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να παίρνουν αποφάσεις.
Να αποκτήσουν κριτική σκέψη και συμπεριφορά .
Να επινοούν δημιουργικές λύσεις, να χρησιμοποιούν την τέχνη ως εικαστική παρέμβαση και έκφραση και να υπερβαίνουν εμπόδια μέσω μεταποιητικών δράσεων και χρήσης ποικίλων πληροφοριών.
Να αναπτύσσουν, να καλλιεργούν και να χρησιμοποιούν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
γ) Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών
Να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο διερεύνησης και ανακάλυψης πληροφοριών καθώς και δημιουργίας υλικού και έργου από τα ίδια τα παιδιά.
Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια διάφορα λογισμικά κατάλληλα πάντα για την ηλικία τους.
Να καλλιεργήσουν τη λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό.
Να μάθουν να αναζητούν διάφορες πληροφορίες με ασφάλεια.
Να μάθουν ότι αυτά που ανακαλύπτουν και διαμορφώνουν τα ίδια μπορούν να τα μοιραστούν με άλλους μέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Αφορμή για την ενασχόληση με το εν λόγω σχέδιο εργασίας ήταν το μεγάλο και σχεδόν αναξιοποίητο προαύλιο του σχολείου μας, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών δύο ακόμη συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων. Αρκετές φορές γίναμε δέκτες δυσάρεστων σχολίων από τα παιδιά όπως «κυρία, δεν έχει τίποτα να παίξω εδώ» ή «τα πλαστικά παιχνίδια είναι χαλασμένα και δεν μπορώ να παίξω». Σημειώνεται ότι την ώρα των διαλειμμάτων, ο χώρος φιλοξενεί περισσότερα από 120 νήπια και προνήπια.


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΔΕΩΝ
Στη συνέχεια, θέσαμε το θέμα προς συζήτηση με τα παιδιά. Αρχικά, καταγράψαμε τις ιδέες και τα συναισθήματά τους ως προς τον εξωτερικό χώρο του προαυλίου όπως ήταν αρχικά. Μετά, τους ζητήθηκε να σκεφτούν και να πουν τι θα θέλανε να έχει η αυλή ή τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ομορφύνουμε το χώρο. Μετά από τις παρεμβάσεις, τα παιδιά κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους πώς ήταν η αυλή του σχολείου πριν από την παρέμβαση στο χώρο και μετά την αξιοποίησή του μέσα από την τέχνη της ζωγραφικής. Έτσι δημιουργήσαμε δύο ψηφιακούς εννοιολογικούς χάρτες (συναισθήματα - προτεινόμενες παρεμβάσεις)  με την χρήση του ανοιχτού λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration.


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
Για την καλύτερη αξιοποίηση και προσαρμογή του προαυλίου χώρου στις ανάγκες των παιδιών συνεργαστήκαμε και με το σύλλογο γονέων του νηπιαγωγείου μας, ο οποίος μας προμήθευσε λουλούδια, παλέτες και χώμα. Παράλληλα, επισκεφτήκαμε το προαύλιο του γειτονικού δημοτικού σχολείου για να δούμε μια διαφορετική αυλή από τη δική μας και να πάρουμε ιδέες. Ακόμα, γονείς μας βοήθησαν στο να κατασκευάσουμε παγκάκια από παλέτες, οι οποίες βάφτηκαν από τα ίδια τα παιδιά. Συνάμα, ο Δήμος Ηρακλείου μας χορήγησε χώμα για τις ζαρντινιέρες, τις οποίες ένας γονιός έφτιαξε εθελοντικά. Τέλος, πολύτιμη ήταν και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με τις συναδέλφισσες από τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία για τον εμπλουτισμό του χώρου με δημιουργικά παιχνίδια και τον καλλωπισμό του χώρου με χαρούμενα χρώματα μπροστά και από τις δικές τους τάξεις, παρόλο που δεν είχαν αναλάβει σχετικό σχέδιο εργασίας.


ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΦΥΤΕΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν επιμέρους δραστηριότητες. Μια ομάδα παιδιών με τη βοήθεια των νηπιαγωγών προχώρησε σε φύτεμα των λουλουδιών και των καλλωπιστικών φυτών στις ζαρντινιέρες και στο παρτέρι. Συνάμα, τα παιδιά ανέλαβαν το πότισμα των λουλουδιών. Γενικότερα, η επιτήρηση-καθαριότητα του χώρου γίνεται από τα ίδια τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες με σειρά ανά τάξη. Η ενασχόληση των παιδιών με το χώμα, το νερό και τα λουλούδια ήταν πολύ έντονη.
Παράλληλα, μέσα στην τάξη δημιουργήθηκε ένα animation από τα έργα των παιδιών με θέμα το φύτεμα και την ανάπτυξη των φυτών.


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Μια άλλη ομάδα παιδιών ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και το βάψιμο των επιδαπέδιων παιχνιδιών. Με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών προχωρήσαμε στην κατασκευή έξι (6) επιδαπέδιων παιχνιδιών. Και τα έξι σχετίζονται με την ανάπτυξη κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ωστόσο τα δύο επικεντρώνονται στα μαθηματικά, το άλλο στη γλώσσα, το τέταρτο και το πέμπτο στην ανάπτυξη και το συντονισμό της οπτικοκινητικής αντίληψης και το έκτο συνδέεται με ένα σχέδιο εργασίας που έχει αναλάβει ένα από τα τμήματα του νηπιαγωγείου και αφορά τα συναισθήματα.
Παράλληλα, μέσα στην τάξη τα παιδιά κλήθηκαν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία και την ίδια σειρά των γραμμάτων, των σχημάτων και των αριθμών αντίστοιχα όπως στα επιδαπέδια παιχνίδια της αυλής. Χρησιμοποιήθηκε το ανοιχτού τύπου διαδικτυακό λογισμικό Tagxedo για την γραφή και ανάγνωση του Αλφάβητου και την δημιουργία σύννεφου γραμμάτων.


ΒΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ
Στο πλαίσιο του καλλωπισμού του χώρου εντάσσεται το βάψιμο των μουντών εσωτερικών τοίχων του προαυλίου με διάφορες τεχνικές. Αρχικά, εντοπίσαμε κατεστραμμένες πλευρές του τοίχου που δεν επιδέχονταν απλές παρεμβάσεις και φαίνονταν άσχημα. Για το λόγο αυτό, επιστρατεύσαμε τη φαντασία μας και ζωγραφίσαμε έναν πράσινο θάμνο, στην κορυφή του οποίου φαίνονταν τα κλαριά του γυμνά από φύλλα, καθώς κάλυπτε την χαλασμένη πλευρά του τοίχου. Έτσι, ο θεατής έχει τη ψευδαίσθηση ότι κάποιος έχει «κόψει» τα φύλλα του θάμνου. Παράλληλα, σε μια μεριά του τοίχου, υπάρχει ένα ενιαίο, διαβαθμισμένο ψηλό κομμάτι που αξιοποιήθηκε για την εναλλαγή των τεσσάρων εποχών. Τα παιδιά με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών σχεδίασαν και έβαψαν χαρακτηριστικές σκηνές από τις 4 εποχές του χρόνου.
Σε μια άλλη πλευρά του τοίχου τα παιδιά εμπνεύστηκαν να τον χρωματίσουν όπως ήταν ο Έλμερ από την ομώνυμη ιστορία «Έλμερ» του Ντέιβιντ Μακ Κι. Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν εκείνη της μετατροπής των σκαλοπατιών σε πιάνο και μουσικό πεντάγραμμο, σε τεχνητό πράσινο κλπ., ενώ χρησιμοποιήθηκε και η αλληλουχία σχημάτων (μοτίβα) στην πρόσοψη του παρτεριού.  Το ίδιο μοτίβο κατασκευάστηκε από τα νήπια με την τεχνική του “σύρε κι άσε”στο λογισμικό Kidspiration.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ
Τα παιδιά με την ενθάρρυνση της νηπιαγωγού δημιούργησαν στολίδια από πηλό, ταϊστρες για τα πουλιά και μόμπιλε από κοχύλια, τα οποία τοποθέτησαν στα δέντρα.
Μια άλλη κατασκευή είναι η δημιουργία κρεμαστού παρτεριού από διακοσμητικές γλάστρες που τοποθετήθηκαν σε κάγκελα του σχολείου. Πρόταση των νηπίων που υλοποιήθηκε ήταν και οι πολύχρωμες κορδέλες που δέθηκαν από τα ίδια στα κάγκελα που βρίσκονται μπροστά από τις τάξεις. Παλιές ρόδες βάφτηκαν και συναρμολογήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως επιδαπέδιο παιχνίδι στο προαύλιο. Παράλληλα, μια αναξιοποίητη γωνιά της αυλής μεταμορφώθηκε σε θαλασσινή με παλιά δίκτυα και κοχύλια. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν ότι τα αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά σε άλλες χρήσεις.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΦΙΣΑΣ ΠΑΝΟ ΚΑΙ  ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Με τη βοήθεια των νηπιαγωγών αναρτήθηκαν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου για το πρόγραμμα και δημιουργήθηκαν αφίσα και φυλλάδιο για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις των παιδιών, τα οποία μοιράστηκαν από τα παιδιά στους γονείς και τους μαθητές του δημοτικού σχολείου. Επίσης αντί για γράψιμο συνθημάτων στους τοίχους τα παιδιά αποφάσισαν να φτιάξουν ένα πανό, σε χαρτί του μέτρου, όπου κατέγραψαν τις ιδέες τους.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί έκθεση των έργων των μαθητών σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και μικρό θεατρικό δρώμενο με θέμα τις δραστηριότητες στην αυλή.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας έγινε σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του, η οποία οδήγησε σε ανάλογες τροποποιήσεις, όπου κρινόταν απαραίτητο. Συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί κατέγραφαν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των παιδιών, παρακολουθούσαν την καταλληλότητα και την απήχηση των διδακτικών μεθόδων, τους στόχους και την ανάπτυξη των επιδιωκόμενων ικανοτήτων, αλλά και ανατροφοδότησαν το πρόγραμμα με τα κατάληλα ερεθίσματα.
Αρχικά, ανιχνεύτηκαν οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών σχετικά με το θέμα καταγράφοντας τις ιδέες τους (εννοιολογική χαρτογράφηση μέσω εκπαιδευτικού λογισμικού). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις παρατηρήσεις των παιδιών διαμορφώνοντας την πορεία των περαιτέρω δράσεων. Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, τις κατασκευές, τις δράσεις, τις ερωτήσεις, τα παιχνίδια, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα των παιδιών για την αυλή του σχολείου καταλαβαίνουμε ότι η όμορφη αυλή πραγματικά ομορφαίνει τη ζωή μας. Συνάμα, το ομαδικό πνεύμα που κυριάρχησε κατά τη φροντίδα και την ενασχόληση με το πρόγραμμα υιοθετήθηκε και στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών μέσα από την επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων και τα ομαδικά παιχνίδια στην αυλή όπου έπαιξαν, χάρηκαν και τελικά ομόρφυναν τη ζωή όλων μας στο σχολείο.


ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εν λόγω σχέδιο εργασίας καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τους περισσότερους μήνες. Οι δραστηριότητες στην αυλή έπρεπε να γίνουν σε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Συνάμα, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ιδανικά η αυλή χρειαζόταν καταρχήν ανακαίνιση εκ βάθρων και τοποθέτηση ειδικού τάπητα για την απορρόφηση των κραδασμών και την ασφάλεια των παιδιών από τις πτώσεις. Ωστόσο, το κόστος για την τοποθέτηση του υλικού αυτού και κυρίως της συντήρησής του είναι αρκετά υψηλό και δύσκολο να καλυφθεί. Παρ' όλες τις ενοχλήσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την επιδιόρθωση των κακοτεχνιών στο προαύλιο τριών συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Βιβλιογραφία
  1. Μακ Κι Ν,. (2013). Έλμερ. Αθήνα: Πατάκης
  2. Υ.ΠΑΙ.Δ.Μ.Θ. – Π.Ι. (2011). Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο http://digitalschool.minedu.gov.gr/ .
  3. Υ.ΠΑΙ.Θ. - Π.Ι. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού – Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί – Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
  4. Υ.ΠAI.Θ. – Π.Ι. ( 2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.  Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. (ΔΕΠΠΣ). Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο                                                                                                               http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=300&ep=367.



Δικτυογραφία
      users.sch.ogr/grfilip/games/
      htt://giorti14.blogspot.gr