Νερό - Νεράκι του Κόσμου Χρυσαφάκι

Βλέποντας τον κόσμο μέσα από το νερό

Χαραλαμπία Λούντζη
(ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - haralou93@yahoo.com)
52ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣτο  52ο  Νηπιαγωγείο Ηρακλείου την φετινή χρονιά 2014-2015  αναπτύξαμε  ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα   με  τίτλο “Νερό Νεράκι του κόσμου χρυσαφάκι”,  όπου  και το εντάξαμε   στα Προγράμματα  Σχολικών  Δραστηριοτήτων,  που  υλοποιούνται  από  την  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διήρκεσε έξι μήνες, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, που επέδειξαν τα παιδιά για το θέμα παρόλο τον μικρότερο χρονικά αρχικό του σχεδιασμό.  Στο  πρόγραμμα συμμετείχε ένα μεικτό τμήμα  Νηπιαγωγείου  14 παιδιών, με την υποστήριξη και καθοδήγηση μίας  εκπαιδευτικού.

Το σχέδιο εργασίας  βασίζεται σε τέσσερις υποενότητες (ρύπανση, ιστορία, υδρολογικός κύκλος, και ζωή). Μέσα από τις οποίες γνωρίσαμε το νερό (μάθαμε που βρίσκεται και σε ποιές μορφές συναντιέται στην φύση, την κίνηση του από το ένα μέρος της γης στο άλλο, τις ιδιότητες του κ.α.) και   προσπαθήσαμε να δούμε και να νιώσουμε την στενή σχέση του νερού με την ίδια την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη.  Είδαμε επίσης,  την αναγκαιότητα της προστασίας του, την ιδιαίτερη σχέση  ανθρώπου  ‐ νερού  μέσα  στους  αιώνες  και   συνειδητοποιήσαμε  ότι  το  νερό  είναι  ζωή, προσφέρει ζωή,  χαρίζει ζωή.


νερο νερακι του κοσμου χρυσαφακι from mkonso
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων , γιορτή μαθητικής δημιουργίας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση πάνω στην προστασία του νερού, ζωή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η ουσία της ζωής δεν βρίσκεται μέσα σε συχνά άχρηστα υλικά αγαθά, αλλά στις πανανθρώπινες ‐ διαχρονικές αξίες ανάμεσα στις οποίες θα πρέπει να κατατάξουμε τα απλά και τα ουσιαστικά όπως είναι και ....... το νερό. Το νερό αποτελεί  ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά στον πλανήτη και αναμφισβήτητα ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την ίδια την ζωή.
Το 70,9% της επιφάνειας του πλανήτη μας καλύπτεται με νερό, για αυτό άλλωστε και ο πλανήτης ονομάζεται και γαλάζιος πλανήτης. Από αυτό το 96,5%  βρίσκεται στους ωκεανούς και στις θάλασσες, ενώ το 2,5% είναι το  “γλυκό νερό”. Αυτό όμως που είναι πραγματικά διαθέσιμο  για πόση είναι μόλις το 1% της συνολικής επιφάνειας του. Συγχρόνως το νερό υπάρχει σ' όλους τους (γνωστούς) ζωντανούς οργανισμούς, ζωικούς και φυτικούς, ενώ ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν στο σώμα τους 55-78% νερό (κατά βάρος).
Παρόλο όμως που το νερό είναι άρρητα συνδεδεμένο με τον κόσμο μας και την ύπαρξη μας,  η πρόσβαση σε καθαρό νερό σε παγκόσμια κλίμακα  αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Κατά την UNICEF κάθε 15 δευτερόλεπτα στις αναπτυσσόμενες χώρες πεθαίνει και ένα παιδί, εξαιτίας της λειψυδρίας και των πραγματικά τραγικών συνθηκών υγιεινής. Σε περιόδους ξηρασίας μάλιστα οι γυναίκες στην Αφρική  κουβαλάνε το απαιτούμενο νερό για τις ανάγκες τις οικογένειας σε αποστάσεις πάνω από 10 χιλιόμετρα καθημερινά . Ενώ σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO στις αναπτυσσόμενες χώρες το 80% των ασθενειών συνδέονται με το νερό με αποτέλεσμα 3 εκατομμύρια άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας της κακής ποιότητας πόσιμου νερού που καταναλώνουν .
Στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες τώρα  με την τεράστια ζήτηση νερού και την συνεχόμενη ρύπανση από τις γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, αλλά και του σύγχρονου αστικού  τρόπου ζωής, που οδήγησε σε μεγάλης έκτασης επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον παρατηρούμε ότι μειώθηκε δραματικά η διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων, υποβαθμίστηκε  το φυσικό περιβάλλον και η ποιότητα των φυσικών πηγών, ενώ οδηγηθήκαμε σε απώλεια της βιοποικιλότητας και σε ανεπανόρθωτες καταστροφές οικοσυστημάτων. Παρόλο λοιπόν, που η γη διαθέτει ένα σχεδόν τέλειο και αυτορυθμιζόμενο  σύστημα υδάτινων πόρων  ο άνθρωπος με την υπερεκμετάλλευση, τις επεμβάσεις του και την ρύπανση που προκαλεί έχει προξενήσει σοβαρές διαταραχές στις σχέσεις ισορροπίας στο “οικοσύστημα γη”.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω θεωρούμε  απαραίτητο τα παιδιά  να ευαισθητοποιηθούν, να έλθουν σε επαφή, να γνωρίσουν το  νερό, ώστε αφενός να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και αφετέρου να δραστηριοποιηθούν στην προστασία του φυσικού πλούτου αλλά και της υγείας τους και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την προστασία, την ορθολογική χρήση και  την εξοικονόμηση του νερού.
   

ΣΚΟΠΟΣ

Να έλθουν τα παιδιά  σε  επαφή με το νερό,  να ευαισθητοποιηθούν  απέναντι  στο φυσικό  περιβάλλον και ειδικότερα στο νερό, το πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο, που στις μέρες  μας απειλείται εξαιτίας της μη ορθολογικής του χρήσης.

 ΣΤΟΧΟΙ

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
 • Να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική  συνείδηση των παιδιών, να γνωρίσουν το   νερό και τη σπουδαιότητα του για την ύπαρξη μας αλλά και για την ύπαρξη ολόκληρου του πλανήτη μας.
 • Να έλθουν σε επαφή με την ιστορία του νερού και να διαπιστώσουν  τις περιβαλλοντικές αλλαγές μέσα στο πέρασμα του χρόνου
 • Να αναγνωρίσουν τις πηγές της ρύπανσης του νερού
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα και την χρησιμότητα του νερού και να καλλιεργήσουν στάσεις που οδηγούν στην οικονομία του νερού και στην ορθολογική διαχείρισή του
 • Να γίνουν ενεργοί μελλοντικοί πολίτες με αγάπη για το περιβάλλον
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, γνωστικές, κοινωνικές, σχεδιασμού, κριτικής - δημιουργικής και σύνθετης σκέψης, έρευνας, συλλογισμού και οργάνωσης.

Ως  προς την μαθησιακή διαδικασία

 • Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της συνεργατικής μάθησης.
 • Να είναι σε θέση να επιλύουν τις διαφορές τους και πιθανόν  προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την μαθησιακή διαδικασία
 • Να οδηγούνται σε λήψεις σχετικών αποφάσεων όταν απαιτείται
 • Να αποκτήσουν κριτική στάση και συμπεριφορά
 • Να κάνουν χρήση, να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις κοινωνικές - επικοινωνιακές τους δεξιότητες
 • Να προχωράνε σε δράσεις δημιουργικής επινόησης, “ευαίσθητης αντίληψης”  της τέχνης, υπέρβασης εμποδίων, αναζήτησης πληροφοριών μέσα από ένα ευρύ φάσμα
Ως προς τις Τ.Π.Ε
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι  ο υπολογιστής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον άνθρωπο που τον εξυπηρετεί στην δουλειά του και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε αυτόν
 • Ότι είναι ένα ενιαίο σύστημα που αποτελείται από την κεντρική μονάδα, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, οθόνη, που συνδέεται με διάφορες περιφερειακές συσκευές, που τον βοηθούν να δημιουργήσει και να εκφραστεί
 • Να αποκτήσουν ευχέρεια με τα χρησιμοποιούμενα λογισμικά
 • Να μάθουν να αναζητούν με ασφάλεια διάφορες πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο
 • Να  καλλιεργήσουν λεπτή κινητικότητα και οπτικοκινητικό συντονισμό
 • Να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο διερεύνησης και ανακάλυψης και να αποκτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες. Να αποτελεί δηλαδή ο υπολογιστής γνωστικό εργαλείο για τους μαθητές
ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε: Με τη μέθοδο «Εφαρμογής Σχεδίου» ή Μέθοδο Project (Frey, 1990. Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, 2010. Kaldi, 2011) με βασικές αρχές τη διεπιστημονική θεώρηση, τη βιωματική προσέγγιση, την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Η τάξη χωρίστηκε σε ολιγομελείς ομάδες, μεικτές ως προς το φύλο, την ηλικία, τις μαθησιακές δυνατότητες ή τον τεχνολογικό γραμματισμό. Η κάθε ομάδα επεξεργάστηκε το υλικό και τα στοιχεία που προέκυψαν από  την αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, σχετικά  βιβλία, εγκυκλοπαίδειες φύλλα εργασίας ή έρευνες. Οι δραστηριότητες των μαθητών/τριών ήταν ενταγμένες στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος ώστε να επιτυγχάνεται διαθεματική προσέγγιση του θέματος (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, Κουλουμπαρίτση, 2004). Επίσης δόθηκε έμφαση στην διερευνητική – ανακαλυπτική διδασκαλία, την διδασκαλία σε ομάδες, στην ανάπτυξη κριτικής, σύνθετης σκέψης και  στην δυνατότητα εκμάθησης διαφορετικών πραγμάτων  από τους μαθητές.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ
Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας είναι απόλυτα συμβατό με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο και το αναλυτικό μας πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ ), διότι ο σχεδιασμός του επιδιώκει  να προσεγγίσει και να αξιοποιήσει τα ενδιαφέροντα,  τις ανάγκες, τις κλίσεις και τις προϋπάρχουσες γνώσεις του κάθε παιδιού. Δίνει έμφαση στην βιωματική, ενεργητική μάθηση καθώς έχουμε την προσωπική εμπλοκή των νηπίων σε αυθεντικές, συλλογικές, διερευνητικές, πειραματικές και ανακαλυπτικές  δράσεις. Παρέχει επίσης την δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες υψηλού επιπέδου μέσα από την επιχειρηματολογία, τις αναζητήσεις, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και μεταφορά πληροφοριών από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. Έλαβε υπόψη όλες τις δυνατότητες, που μπορούσε να προσφέρει το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον, τις ποικίλες πηγές πληροφόρησης και πέτυχε μια καλή και δυναμική συνεργασία με τους γονείς. Ακόμη στο παραπάνω σχέδιο αναπτύσσονται δράσεις από όλα τα διδακτικά αντικείμενα του ΔΕΠΠΣ (Γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση, πληροφορική), ώστε να υπάρχει  ενιαιοποίηση της γνώσης και να προάγεται η διαθεματικότητα και η ολιστική αντίληψη της γνώσης.
ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλη την διάρκεια του προγράμματος ήταν υποστηρικτικός, εμψυχωτικός, βοηθητικός. Ο εκπαιδευτικός έπαιξε ουσιαστικά το ρόλο του καθοδηγητή και διευκολυντή, ενώ συμμετείχε στις δράσεις σαν ισότιμο μέλος. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ελκυστικό, ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, να οργανώσει κατάλληλες και ελκυστικές εμπειρίες και δράσεις, ώστε να δώσει κίνητρο να αναπτύξει το ενδιαφέρον και να επιτύχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα στην μάθηση για όλα τα παιδιά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ


Αφορμή για το θέμα ήταν:  1) η ερώτηση: “Πώς γίνεται η βροχή κυρία;” καθώς και η σχετική συζήτηση που ακολούθησε στην τάξη με την πρώτη φθινοπωρινή βροχούλα και το έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά για το θέμα. 2) Η σπουδαιότητα του νερού για την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου αλλά και του πλανήτη μας γενικότερα. 3) Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι στερούνται το νερό σήμερα λόγω της μη ορθολογικής του χρήσης.            
Στην συνέχεια, αφού εντοπίσαμε το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών, ο παιδαγωγός τις επόμενες ημέρες διάβασε σχετικές με το νερό ιστορίες για να δούμε αν το θέμα συνέχιζε να έχει ενδιαφέρον για τα παιδιά και αν είναι εφαρμόσιμο. Αφού εντοπίσαμε ότι το ενδιαφέρον ήταν αμείωτο και ότι πολλά από παιδιά συνέχιζαν να κάνουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν αβίαστα στις δράσεις προχωρήσαμε στην δημιουργία εννοιολογικών χαρτών με θέμα: 1) τι ξέρω 2) τι θέλω να μάθω και 3) πώς. Στην συνέχεια ομαδοποιήσαμε τις παραπάνω καταγραφές σε υποενότητες και προχωρήσαμε στον χωρισμό των ομάδων μέσα από ένα παιχνίδι με κάρτες, που απεικόνιζαν ανά τρεις στα δύο θέματα και τέσσερις στα άλλα δύο κάτι χαρακτηριστικό από τις 4 υποενότητες. Τα παιδιά χορεύουν ακούγοντας την λίμνη των κύκνων του Τσαΐκόφσκι και στο τέλος της μουσικής πρέπει να πάρουν μια εικόνα  το καθένα, που βρίσκονται απλωμένες και  γυρισμένες ανάποδα πάνω σε ένα τραπεζάκι. Στην δεύτερη φάση με το τέλος της μουσικής πρέπει να αναζητήσουν τα μέλη της ομάδας τους (τα παιδιά με τις ίδιες κάρτες).  Έτσι ο χωρισμός σε ομάδες είναι ανομοιογενείς ως προς την ηλικία, το φύλλο, το γνωστικό επίπεδο ή τον τεχνολογικό γραμματισμό.
Μετά τον χωρισμό σε ομάδες ακολούθησε η ενημέρωση των γονέων και περάσαμε στην δεύτερη φάση ανάπτυξης του σχεδίου που εμπεριέχει την έρευνα - υλοποίηση δράσεων - επανεξέταση. Εδώ ετοιμάσαμε μια γωνιά φιλοξενίας για το νερό, ζωγραφίσαμε τον τίτλο του θέματος μας και τον τοποθετήσαμε στο πάνω μέρος της γωνιάς μας, μαζί με τους  εννοιολογικούς μας χάρτες. Ψάξαμε επίσης στην βιβλιοθήκη μας και αναζητήσαμε βιβλία, ιστορίες και παραμύθια για το νερό, ενώ ζητήσαμε και ανάλογο υλικό (βιβλία, βίντεο, εικόνες, μύθους, ιστορίες, αινίγματα, κ.α.) από τους γονείς. Ακολούθησε έρευνα από τους μαθητές και τις ομάδες στο διαδίκτυο, ενώ επεξεργαστήκαμε και το υλικό που υπήρχε στο σχολείο, αλλά και αυτό που έφεραν οι γονείς, κάναμε πειράματα, παρατηρήσεις, μετρήσεις και ποικίλες καταγραφές.  Πήραμε ακόμη πληροφορίες και από την επίσκεψη μας στον κόσμο των πειραμάτων όπου  πραγματοποιήσαμε πολλά πειράματα σε σχέση με το νερό  και από την επίσκεψη στο χώρο του νηπιαγωγείου μέλους της ACTIONAID, όπου μας μίλησε και μας έδειξε διαφωτιστικά βίντεο για την έλλειψη νερού σε πολλές περιοχές της Αφρικής και τις πράγματι τραγικές συνθήκες διαβίωσης, που αποτελούν την αιτία για πολλές αρρώστιες και χιλιάδες θανάτους.
Τα αποτελέσματα των ερευνών μας, αλλά και των νέων γνώσεων που αποκτήσαμε τα αναπαραστήσαμε μέσα  από μια πληθώρα δράσεων και καταγραφών (αφίσες, πανό, ζωγραφική, μουσική έκφραση, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά)  και τις παρουσιάσαμε είτε στην ολομέλεια,  είτε η κάθε ομάδα στις άλλες. Ο εκπαιδευτικός συντόνιζε τις δράσεις των ομάδων και δρούσε υποστηρικτικά, ενώ επανεξετάσαμε  το διάγραμμα σχεδιασμού και συνοψίζουμε τι μάθαμε. Ειδικότερα οι δράσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτή τη φάση ήταν:
ΓΛΩΣΣΑ
 • Ανασύνθεση  λέξεων, παροιμιών, αινιγμάτων, γλωσσοδετών σχετικά με το νερό
 • Εκμάθηση του γράμματος Νν
 • Διαμόρφωση συννεφόλεξου με λέξεις που αρχίζουν από Νν
 • Σχηματισμός σχετικού με το νερό  λεξιλογίου
 • Χωρισμό των λέξεων σε συλλαβές
 • Η αλφαβήτα του νερού
 • Διαμόρφωση ακροστιχίδας για το ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ
 • Επίλυση σχετικών σταυρόλεξων
 • Συμπλήρωση γραμμάτων και λέξεων
 • Καταγραφές οικολογικών μηνυμάτων
 • Αντιγραφές σχετικών λέξεων και προτάσεων
 • Σχηματισμός  σύνθετων λέξεων για το νερό
 • Αναδιήγηση παραμυθιών, ιστοριών, εθίμων, φαινομένων (Ο σταγονούλης, το μπλε σύννεφο, οι 4 δράκοι, περπερούνα, ο υδρολογικός κύκλος του νερού κ.α.)
 • Μαθαίνουμε από μνήμης γλωσσοδέτες, παροιμίες, ποιήματα κ.α.)
 • Περιγράφουμε σχετικούς με το νερό  πίνακες ζωγραφικής
 • Εκφράζουμε προσωπικές  απόψεις, ιδέες, και αντιλήψεις σχετικά με τα διάφορα θέματα που άπτονται στο θέμα μας (π. χ. ποιά είναι η δική μας άποψη πάνω στην έλλειψη και την ρύπανση του νερού, στην κακή διαχείριση του ή την ορθολογική του χρήση)
 • Ανασυνθέσαμε και ζωγραφίσαμε την λέξη ΥΔΩΡ (ονομασία του νερού κατά την αρχαιότητα )

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • Σειροθετήσεις (ως προς το ύψος την ποσότητα και το μέγεθος)
 • Ταξινομήσαμε σταγόνες σε διάφορα μεγέθη
 • Πραγματοποιήσαμε  αντιστοιχίσεις 1-1 και 1-2
 • Σύνδεση αριθμών και των αριθμητικών ποσοτήτων τους
 • Χρονολογική σειρά υδρολογικού κύκλου, παραμυθιών, ιστορίας υδροδότησης
 • Απαριθμήσεις ‐ αριθμητικά σύμβολα
 • Δημιουργία παζλ
 • Φτιάξαμε αριθμογραμμές
 • Ομαδοποιήσεις αντικείμενων σχετικών με το νερό
 • Μοτίβα με σταγόνες και σύννεφα
 • Χωροχρονικές έννοιες (αργά, γρήγορα, πριν, μετά, χαμηλά, ψηλά)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Πειραματισμοί πάνω στις αλλαγές της φυσικής κατάσταση του νερού
 • Πειραματισμοί σχετικά με τα αντικείμενα που επιπλέουν ή βουλιάζουν
 • Διερεύνηση των φυσικών ιδιοτήτων του νερού

 • Διαμόρφωση ομαδικής, αλλά και ατομικής αφίσας για τα μέτρα και τις ενέργειες  που εξασφαλίζουν την συνετή  διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού  
 • Οι μορφές νερού στην φύση
 • Πειραματισμοί με την ανάπτυξη σπόρων
 • Αποτύπωση σε αφίσες οικολογικών μηνυμάτων και προτάσεων
 • Αποτύπωση μηνυμάτων οικολογικών μέσω φωτογραφιών
 • Αποτύπωση σε πανό των συμπερασμάτων από τις ομαδικές μας έρευνες και παρουσίαση τους στις άλλες ομάδες (Σχετικά με το πού εμφανίζεται νερό στον πλανήτη μας, την ιστορία της υδροδότησης, τις αιτίες που προκαλούν την ρύπανση στο νερό, τον υδρολογικό κύκλο του νερού)
 • Γνωριμία με την χλωρίδα και  πανίδα των υδροβιότοπων
 • Διαμόρφωση αφίσας υδροβιότοπου, όπου διαφαίνονται αντιπροσωπευτικά είδη πανίδας των υδροβιότοπων της Κρήτης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ
 • Δραματοποίηση παραμυθιών ελληνικών και άλλων λαών
 • Δραματοποίηση μύθων
 • Δραματοποίηση εθίμων ελληνικών και ξένων
 • Μεταμφιέσεις
 • Ομαδικοί πίνακες ζωγραφικής με θέμα την βροχή
 • Εικαστική έκφραση και ζωγραφική των παιδιών  σχετικά με νερό
 • Κατασκευές
 • Παιχνίδια με βάση το νερό
 • Παραγωγή ατομικών και συλλογικών μελωδιών με βάση το νερό
 • Ήχοι του νερού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • Εκπαιδευτικό  λογισμικό  πολυμέσων εξάσκησης και πρακτικής γλώσσα α και β δημοτικού
 • Λογισμικό οπτικοποίησης google map και google earth
 • Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου word για την κατεγράφη λέξεων από τις ομάδες
 • Λογισμικό εννοιολογικής  χαρτογράφησης (kidspiration)
 • Αναζήτηση εικόνων , αποθήκευση και εκτύπωση εικόνων.
 • Λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής  Ξεφτέρης στην χώρα των γραμμάτων
 • Αναζήτηση πληροφοριών  μέσα από φυλλομετρητή ιστού (chrome)και την μηχανή αναζήτησης   google
 • Παρακολούθηση οπτικοποιήσεων για τον κύκλο τον κύκλο του νερού, που βρήκαμε στο διαδίκτυο
 • Παρακολούθηση σχετικών  παραμυθιών.
 • Βίντεο για την ρύπανση του νερού την χρησιμότητα του νερού κ. α.
 • Την δικτυακή εφαρμογή http://www.jigsawplanet.com
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Νηπιαγωγός αξιολογεί όλη την πορεία του σεναρίου αναφορικά με τους στόχους, την καταλληλότητα των διδακτικών στρατηγικών, την ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων στα παιδιά, το ενδιαφέρον και το είδος συμμετοχής των παιδιών καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια. Βασικό στοιχείο της καθολικής αποτίμησης είναι ο συνεχής αναστοχασμός σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης που οδηγεί πολλές φορές και σε ανάλογες τροποποιήσεις.
Η Αξιολόγηση ήταν:
Α: ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ. Εδώ μέσα από ερωτήσεις ανοικτού κυρίως τύπου και της “ανάσυρσης” μέσω περιγραφικών εικόνων των βιωματικών τους εμπειριών και γνώσεων προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε τις προϋπάρχουσες - πρότερες γνώσεις και ιδέες των μαθητών για το θέμα μας. Η καταγραφή των συγκεκριμένων αναπαραστάσεων πραγματοποιήθηκε μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspirαtion, που οπτικοποιεί τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες.
Β: ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ. Σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου  υπάρχει μια διαρκής διαμορφωτική αξιολόγηση των διαδικασιών, της πορείας εργασίας, που υποστηρίζεται από διαλείμματα ανατροφοδότησης – πληροφόρηση.
Γ: ΤΕΛΙΚΗ. Μέσα από τις ποικίλες αναπαραστάσεις των παιδιών, τις κατασκευές, τις απόψεις που τελικά διατυπώνουν, τις απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις μας, την στάση τους απέναντι στην προστασία και την ορθή διαχείριση του νερού, το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν σε όλη την διάρκεια του σχεδίου εργασίας, καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα πέτυχε τους στόχους του. Συγχρόνως η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών βελτιώθηκε σημαντικά, τα παιδιά επίλυαν προβλήματα και συγκρούσεις με δημιουργικό τρόπο, ενώ διασκέδασαν, έπαιξαν και χάρηκαν κατά την διάρκεια του.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Αίσωπος. Ο μύθος : “Μυρμήγκι και περιστέρι”
 • Γιαννίκου Κατερίνα.(1997) Δεν φοβάμαι το νερό, το μεγάλο ταξίδι του νερού. εκδ. modern times, Αθήνα
 • (ΔΕΠΣΣ). (2002)Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο σπουδών για το νηπιαγωγείο   Αθήνα
 • Δεσπύρη Ε.(2007), Γνωρίζω το νερό. Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
 • Μαντούβαλου Σοφία. (1997) Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα, εκδ.Καστανιώτη
 • Ματσαγγούρας, Η. (2000), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση,  Γρηγόρης,Αθήνα
 • Παπαντωνίου Ζαχαρίας, ποίημα  “Το ποταμάκι “
 • ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(2006) οδηγός νηπιαγωγού– Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί – Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Αθήνα
 • Αφρικανικό παραμύθι “Μια στάλα φωτιά”
 • Κινέζικο παραμύθι “Οι τέσσερις δράκοι”
 • FREY K(1990) Η μέθοδος project Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη
 • Sam Godwin, (2010)  Πέφτει πέφτει η σταγόνα. εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα


Δικτυογραφία