Το ηλιακό μας σύστημα

Γνωριμία με τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, ανασκόπηση βασικών θεωριών, ο άνθρωπος στο διάστημα
Ουρανία – Μαρία Δουκιαντζάκη
(ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ, rania.douk@gmail.com)
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόγραμμα αυτό, Το ηλιακό μας σύστημα, πραγματοποιήθηκε με παιδιά E’ τάξης στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και είναι τρίμηνης διάρκειας. Συνδέεται με τα μαθήματα της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, της Γλώσσας και των Εικαστικών και ως κύριο στόχο έχει την επέκταση της γνώσης των παιδιών για το ηλιακό μας σύστημα, καθώς η αναφορά σε αυτό στα σχολικά εγχειρίδια είναι ιδιαίτερα συνοπτική, ενώ, όπως φάνηκε από την υλοποίηση του προγράμματος, το ενδιαφέρον των παιδιών είναι αρκετά μεγάλο.

Το πρόγραμμα ξεκινάει με μια γνωριμία με τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος  και συνεχίζει με τις θεωρίες  για τη δημιουργία του σύμπαντος και τα δύο μεγάλα πειράματα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Έπειτα, εστιάζει στον πλανήτη μας, τη Γη,  τις κινήσεις που κάνει και τα αποτελέσματα των κινήσεων αυτών. Στη συνέχεια, γίνεται μια μικρή ανασκόπηση κάποιων βασικών θεωριών για το σύμπαν και τέλος, ασχολείται με την έξοδο του ανθρώπου στο  διάστημα και τη ζωή των αστροναυτών.


το ηλιακό μας σύστημα from raniadΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
πλανήτες: χαρακτηριστικά , ονοματολογία, κινήσεις,  ανασκόπηση θεωριών για το σύμπαν, ο άνθρωπος αστροναύτης: σημαντικές στάσεις στην ιστορία, η ζωή των αστροναυτών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Γη μας δεν είναι παρά ένα μικρό κομμάτι του σύμπαντος. Μαζί με  τους υπόλοιπους επτά πλανήτες (Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Δία, Κρόνο, Ουρανό, Ποσειδώνα) , αλλά και με τον Ήλιο αποτελούν το ηλιακό μας σύστημα.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε τα περιθώρια μελέτης ενός κόσμου που μερικούς αιώνες πριν θεωρούνταν απρόσιτος. Η επιστημονική έρευνα έδωσε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που απασχολούσαν τον άνθρωπο από την αρχαιότητα, αλλά μερικά παραμένουν ακόμα αναπάντητα και ερευνώνται.
Η ιδέα ότι αποτελούμε ένα κομμάτι σε κάτι τόσο τεράστιο γοητεύει μικρούς και μεγάλους. Η έμφυτη περιέργεια των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, εξάπτεται παρατηρώντας απλώς τον ουράνιο θόλο. Στην Έ τάξη η 10η  και η 17η  ενότητα στο μάθημα της Γλώσσας, Επιστημονική Φαντασία- Ανεξήγητα φαινόμενα και Ταξίδια στο διάστημα αντίστοιχα, δίνουν επιπλέον τροφή σε αυτή την περιέργεια και προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών για εξερεύνηση. Ακόμα, η υλοποίηση του προγράμματος εισάγει ομαλά τα παιδιά σε γνωστικές περιοχές που θα αναφερθούν την επόμενη χρονιά στο μάθημα της Γεωγραφίας (Γεωγραφία Στ΄, 1η ενότητα), αλλά και εκμεταλλεύεται δημιουργικά την ευελιξία του ωρολογίου προγράμματος ικανοποιώντας περαιτέρω διδακτικούς στόχους.  
Το πρόγραμμα εκτός από τα μαθήματα της Γλώσσας και της Γεωγραφίας συνδέεται διαθεματικά με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής Αγωγής και των Εικαστικών.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι μέσα από την έρευνα και τη γνωστική προσέγγιση του ηλιακού μας συστήματος να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η φαντασία και η κριτική τους σκέψη.
Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
 • Να μάθουν για τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και τα κύρια χαρακτηριστικά τους
 • Να συνδέσουν τα ονόματα των πλανητών και των δορυφόρων με την ελληνική μυθολογία και να γνωρίσουν τα μυθικά πρόσωπα που έδωσαν τα ονόματά τους στους πλανήτες
 • Να γνωρίσουν τη δημοφιλέστερη επιστημονική θεωρία για τη δημιουργία της Γης και του ηλιακού μας συστήματος, καθώς και τα δύο μεγάλα πειράματα που διεξάγονται πάνω στο συγκεκριμένο τομέα έρευνας
 • Να κατανοήσουν τις κινήσεις της Γης και τα αποτελέσματα αυτών των κινήσεων
 • Να γνωρίσουν ιστορικά πρόσωπα διαφόρων χρονικών περιόδων που ασχολήθηκαν με τη δομή του ηλιακού μας συστήματος
 • Να ενημερωθούν για τα πρώτα επιτεύγματα του ανθρώπου πέρα  από τον γήινο ορίζοντα
 • Να μάθουν για τη ζωή των αστροναυτών στο διάστημα
      Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
 • Να ασκηθούν στη συλλογή , καταγραφή, ταξινόμηση  και περιγραφή στοιχείων μελέτης των πλανητών
 • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στα ανθρώπινα επιτεύγματα στο χώρο του διαστήματος και να διευρύνουν τα ενδιαφέροντα τους και τους γνωστικούς χώρους μελέτης τους
 • Να αναπτύξουν τη φαντασία τους
 • Να αναπτύξουν κριτική τους ικανότητα
 • Να βελτιώσουν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τους


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Οι περισσότερες δραστηριότητες του προγράμματος προϋπόθεταν δημιουργία ομάδων συνεργασίας των μαθητών, καθώς επίσης εντοπισμό και επεξεργασία πληροφοριών. Επειδή το σχολείο δε διέθετε εργαστήριο πληροφορικής, η εύρεση πληροφοριών γινόταν έκτος σχολικού προγράμματος σε συνάντηση μαθητών στον προσωπικό τους χώρο. Η επεξεργασία των πληροφοριών γινόταν κυρίως μέσα στην τάξη.  
Δράση 1: Η ταυτότητα του κάθε πλανήτη
Η πρώτη δραστηριότητα είχε ως στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τους πλανήτες, τη θέση τους και κάποια κύρια χαρακτηριστικά τους.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα κείμενο με πληροφορίες του πλανήτη που θα μελετούσαν και ένα φύλλο με ερωτήσεις. Κάποιες ερωτήσεις μπορούσαν να απαντηθούν από το κείμενο ενώ κάποιες χρειαζόταν προσωπική έρευνα. Εκτός από τις πληροφορίες ζητήθηκε μια φωτογραφία ή μια ζωγραφιά του πλανήτη και να ξεχωρίσουν τα παιδιά μια πληροφορία που θεωρούν εκείνα ενδιαφέρουσα και να την καταγράψουν.  
Όταν συλλέχθηκαν οι εικόνες και οι πληροφορίες δόθηκε σε κάθε ομάδα ένα χαρτόνι Α4 κάνσον και ένας πίνακας για να δημιουργήσουν την ταυτότητα του πλανήτη. Όταν όλες οι ομάδες ήταν έτοιμες, έγινε παρουσίαση. Στη συνέχεια, τα χαρτόνια στολίστηκαν στην τάξη ανάλογα με τη θέση του κάθε πλανήτη σε σχέση με τον Ήλιο έχοντας για βοήθεια εκτυπωμένες εικόνες με τους πλανήτες σε σειρά. Κατόπιν δόθηκε ένα σχέδιο με το ηλιακό μας σύστημα που ζητούσε να ονομαστούν οι πλανήτες και να χρωματιστούν όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται και προβλήθηκε ένα μουσικό βίντεο με τους πλανήτες να «αυτοσυστήνονται».


C:\Users\koukli\Pictures\2014-2015\ΔΣ Γουρνών\EZ Ηλιακό Σύστημα\Ταυτότητες πλανητών\P1020391.JPGC:\Users\koukli\Pictures\2014-2015\ΔΣ Γουρνών\EZ Ηλιακό Σύστημα\Ταυτότητες πλανητών\P1020392.JPGC:\Users\koukli\Pictures\2014-2015\ΔΣ Γουρνών\EZ Ηλιακό Σύστημα\Ταυτότητες πλανητών\P1020393.JPGC:\Users\koukli\Pictures\2014-2015\ΔΣ Γουρνών\EZ Ηλιακό Σύστημα\Ταυτότητες πλανητών\P1020394.JPG
Οι ταυτότητες των πέντε πρώτων πλανητών σε σειρά από τον ήλιο


Δράση 2:Τα ρεκόρ των πλανητών
Η δράση αυτή έχει ως στόχο να υπάρξει σύγκριση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των πλανητών και να δούμε σε ποιους τομείς διακρίνονται οι πλανήτες προκειμένου να φτιάξουμε το δικό τους « Βιβλίο Γκίνες».
Όλοι μαζί στην τάξη διαλέξαμε έντεκα κατηγορίες που θα θέλαμε να «διαγωνιστούν» οι πλανήτες, π.χ. μέγεθος, αριθμός δορυφόρων διάρκεια ημέρας κ.α. Έπειτα συζητήσαμε ξανά σε πλαίσιο τάξης πώς θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε με ζωγραφιά την κάθε κατηγορία. Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν με ομάδες δύο ατόμων. Κάθε ομάδα έπρεπε να βρει ποιος πλανήτης διακρίνεται στην κατηγορία που της ζητήθηκε και να ετοιμάσουν σε μία κόλλα Α4 την παρουσίασή τους, την πρόταση διάκρισης με την αντίστοιχη ζωγραφιά από κάτω. Τέλος, ενώσαμε σε ένα ντοσιέ τις παρουσιάσεις των παιδιών και φτιάξαμε το δικό μας βιβλίο με τα ρεκόρ των πλανητών.
Δράση 3: Παιχνίδια εμπέδωσης
Προκειμένου τα παιδιά να καταφέρουν να συγκρατήσουν κάποιες βασικές πληροφορίες για τους πλανήτες ακολούθησαν κάποια παιχνίδια. Άλλα μέσα στην τάξη και άλλα στην αυλή του σχολείου.
Τα παιχνίδια ήταν χωρισμένα σε δύο κατηγορίες, τα γνωστικά και τα κινητικά. Κάθε κατηγορία αποτελούνταν από δύο παιχνίδια.
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες. Για τα γνωστικά παιχνίδια κάθε ομάδα χωρίστηκε σε δύο υποομάδες για να παίξει καθεμιά ένα παιχνίδι. Ο διαχωρισμός σε υποομάδες εδώ ήταν απαραίτητος έτσι ώστε να μπορούν  τα παιδιά να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους. Στα κινητικά παιχνίδια κάθε ομάδα ήταν ενωμένη.
Στο πρώτο μέρος των διαγνωστικών παιχνιδιών κάθε υποομάδα πήρε ένα φάκελο με τους πλανήτες. Αποστολή της ήταν να βάλει τους πλανήτες με τη σειρά που απέχουν από τον ήλιο  όσο πιο γρήγορα γίνεται . Για κάθε πλανήτη που βρισκόταν  στην σωστή θέση η ομάδα έπαιρνε 5 βαθμούς. Επιπλέον, υπήρχε επιβράβευση  2 βαθμών  για κάθε δευτερόλεπτο που τέλειωναν νωρίτερα από την άλλη ομάδα.  
Στο δεύτερο μέρος διαγωνιζόταν οι υπόλοιποι μαθητές  των αντίπαλων ομάδων. Κάθε υποομάδα πήρε ένα φύλλο χαρτί με ερωτήσεις για τους πλανήτες. Αποστολή της  ήταν να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για κάθε σωστή απάντηση έπαιρναν  5 βαθμούς. Επιπλέον, έπαιρναν 2 βαθμούς για κάθε δευτερόλεπτο που τελειώναν νωρίτερα από την άλλη ομάδα.  
Στα κινητικά παιχνίδια  κάθε ομάδα ενώθηκε. Το παιχνίδι ήταν μια παραλλαγή του γνωστού παιχνιδιού «μαντιλάκι». Ανάμεσα σε δύο ομάδες στήθηκε ένα στεφάνι γυμναστικής  που είχε μέσα δύο μπάλες, μια μεγάλη , που αντιπροσώπευε τον Δία,  και μια μικρή, που αντιπροσώπευε  τον Ερμή. Ο διαγωνισμός απαιτούσε  να μπορούν οι παίκτες  να ξεχωρίσουν  τον ‘’πλανήτη’’ που τους ζητούσαν  αλλά και να ναι αρκετά γρήγοροι ώστε να παίρνουν  το πλανήτη και να τον φέρνουν στην ομάδα σας πριν τους πιάσει ο αντίπαλος παίχτης.  Στα μέλη κάθε ομάδας δόθηκε ένας αριθμός. Ο εμψυχωτής φώναζε έναν αριθμό και τα παιδιά που τους αντιστοιχούσε ο συγκεκριμένος αριθμός  πήγαιναν για να πάρουν στην ομάδα τους τον πλανήτη που τους έλεγε.  Αν έπαιρναν τον πλανήτη και πήγαιναν στην  ομάδα χωρίς να τους έπιανε ο αντίπαλος έπαιρναν 5 βαθμούς. Αν ο αντίπαλος τους έπιανε, έπαιρνε η άλλη ομάδα 5 βαθμούς . Για να υπάρχει εγρήγορση και να ναι πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι το ζευγάρι αντιπάλων έπρεπε να κάνει την ‘’κίνησή’’ του για να πιάσει τον πλανήτη μέσα σε 1’ , αλλιώς πήγαινε άλλο ζευγάρι αντιπάλων.
Στο τελευταίο παιχνίδι της δράσης τα παιδιά έκαναν δύο σειρές ο ένας πίσω από τον άλλο. Όλοι οι πλανήτες ήταν τοποθετημένοι σε φακέλους σε ίση απόσταση από κάθε ομάδα. Με τη σειρά τα παιδιά έπρεπε να τρέξουν να πάρουν τον πλανήτη που θα τους υποδείξει ο εμψυχωτής και να τον φέρουν στην ομάδα τους πριν από τον παίχτη της αντίπαλης ομάδας.  Για κάθε  πλανήτη που φέρνει ο παίχτης πρώτος στην ομάδα του κερδίζει  5 βαθμούς.
Στο τέλος μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά σοκολάτες  με όνομα σχετικό με τους πλανήτες.   
Δράση 4: Πλανήτες και μυθολογία
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της μυθολογίας και των ονομάτων των πλανητών. Ακόμα να γνωρίσουν τα μυθικά πρόσωπα από τα οποία πήραν τα ονόματά τους οι πλανήτες και οι περισσότεροι δορυφόροι.
Οι μαθητές εδώ δούλεψαν ατομικά. Κάθε παιδί πήρε ένα φύλλο εργασίας με το όνομα του πλανήτη ή δορυφόρου προκειμένου  να συλλέξει πληροφορίες για το μυθικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το όνομα του και να εκτυπώσει μια σχετική εικόνα ή να ζωγραφίσει. Μετά τη συλλογή πληροφοριών και την παρουσίαση , όλες οι εργασίες συγκεντρώθηκαν σε ένα ντοσιέ με τίτλο «Η μυθολογία στην αστρονομία».   
Δράση 5: Δημιουργία της Γης
Στόχος αυτής της δράσης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την επικρατέστερη επιστημονική θεωρία για τη δημιουργία της Γης (Βig Bang) καθώς και τα δύο μεγάλα πειράματα που διεξάγονται αυτά τα χρόνια, ένα στη γη (CERN) και ένα στο διάστημα (δορυφόρος PLANK), με σκοπό την προσέγγιση της επίλυσης του μυστηρίου.
Καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και επειδή το  θέμα αυτό  είναι δύσκολο από  παιδιά Δημοτικού να το κατανοήσουν η επεξεργασία ήταν επιφανειακή. Έγινε στην τάξη προβολή  και σχολιασμός δύο σχετικών βίντεο : Δημιουργία και εξέλιξη της Γης, Εξερευνώντας πώς ξεκίνησε το σύμπαν.  Τα παιδιά είχαν ενδιαφέρουσες απορίες και παρατηρήσεις.
Δράση 6: Οι κινήσεις της Γης
Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά έμαθαν για τις κινήσεις της Γης και τα αποτελέσματα των κινήσεων αυτών.  Έγινε στην τάξη προβολή βίντεο σχετικών με τη γνωστική ενότητα (Πλανήτης Γη και το σύμπαν- ο Ήλιος, Διαστημόπλοιο Γη- Οι κινήσεις των πλανητών, Διαστημόπλοιο Γη- ισημερία, Η γη και ο ήλιος- τα έτη και οι εποχές) και  στη συνέχεια ακολούθησε σχολιασμός και αναπαράσταση των κινήσεων της Γης από τους μαθητές με τα σώματά τους.
Δράση 7: Θεωρίες για το σύμπαν και τους πλανήτες στην πάροδο του χρόνου
Σε αυτή τη δράση οι μαθητές  ακολούθησαν μερικές από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες διαφορετικών χρονικών περιόδων για το σύμπαν και τους πλανήτες. Ως αφόρμηση τα παιδιά παρακολούθησαν ένα βίντεο  με κάποιες σχετικές αναφορές (Πλανητικό σύστημα) και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες για να συλλέξουν πληροφορίες για το ιστορικό πρόσωπο και τη σχετική του θεωρία. Οι ομάδες παρουσίασαν την έρευνά τους και στη συνέχεια οι εργασίες συγκεντρώθηκαν σε ντοσιέ με τίτλο «Θεωρίες για το σύμπαν και τους πλανήτες».
Τα ιστορικά πρόσωπα που μελετήθηκαν είναι: ο Θαλής ο Μιλήσιος (η Γη είναι στρογγυλή), ο Αρίσταρχος (ηλιοκεντρικό μοντέλο), ο Αριστοτέλης (γεωκεντρικό μοντέλο), ο Κοπέρνικος (ηλιοκεντρική θεωρία), ο Γαλιλαίος (σημαντικές ανακαλύψεις- χρήση τηλεσκοπίου), ο Κέπλερ (οι νόμοι του Κέπλερ) και ο Μπράχε (αμφισβήτηση της θεωρίας του Αριστοτέλη).
Δράση 8: Ο άνθρωπος στο διάστημα
Σε αυτή τη δράση τα παιδιά θα ενημερωθούν για τις πρώτες εξόδους του ανθρώπου έξω από την ατμόσφαιρα της γης, για την αποστολή ‘Απόλλων 11’  καθώς και για τη ζωή των αστροναυτών.
Αρχικά, τα παιδιά οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα διαφορετικό κείμενο με ερωτήσεις κατανόησης. Οι ομάδες ήταν τέσσερις , τα κείμενα που επεξεργάστηκαν πραγματεύονταν τα ακόλουθα:  «Η ζωή στο Διάστημα...η καθημερινότητα των αστροναυτών», «Η μέρα ενός αστροναύτη στο διάστημα», «Οι πρώτες τροχιακές πτήσεις», «Ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα»  και «Αποστολή Απόλλων 11».   Μετά την επεξεργασία του κειμένου οι μαθητές  με τη βοήθεια των ερωτήσεων κατανόησης παρουσίασαν το περιεχόμενο του κειμένου που διάβασαν στους συμμαθητές τους.
Στη συνέχεια, μοιράστηκε σε κάθε μαθητή μια φωτοτυπία με τα κομμάτια ενός πυραύλου ανακατεμένα με άλλα εν δυνάμει κομμάτια πυραύλου. Οι μαθητές με τη βοήθεια ενός  σκίτσου ξεχώρισαν τα κομμάτια που χρειάζονταν, τα χρωμάτισαν, τα έκοψαν και τα κόλλησαν πάνω σε ένα άλλο χαρτόνι, το οποίο στη συνέχεια το κόψαμε περιμετρικά για να φανεί ξεκάθαρα το σχέδιο του πυραύλου. Έπειτα, πλαστικοποιήσαμε τους πυραύλους  για να διατηρηθούν και τους κρεμάσαμε από ένα κορδόνι διακοσμημένο με αστέρια. Φτιάξαμε έτσι το μεταφορικό μας μέσο για να «ταξιδέψουμε» στο διάστημα κι εμείς και να γνωρίσουμε από «κοντά» τη ζωή των αστροναυτών.
Το τελευταίο μέρος αυτής της δράσης  ήταν η προβολή και ο σχολιασμός βίντεο.  Το πρώτο βίντεο διαπραγματευόταν την αποστολή «Απόλλων 11» (Αpollo 11), έπειτα ακολούθησαν βίντεο από το διεθνή διαστημικό σταθμό, όπου οι ίδιοι αστροναύτες έκαναν ξεναγήσεις στο «σπίτι» τους και εξηγούσαν συχνές απορίες για τον τρόπο ζωής στο σταθμό όπως πώς επηρεάζεται η όραση στο διάστημα, πώς το σώμα υιοθετεί την έλλειψη βαρύτητας, πώς χρησιμοποιούν την τουαλέτα, πώς πλένουν τα ρούχα τους, πώς τρώνε γλυκό , πώς πλένουν τα μαλλιά τους (How eyesight is affected in space, how the body adapted weightlessness, How do you use the toilet in space, How do you wash your clothes in space, Dessert in space, Hair raising Hygiene). Τα βίντεο ήταν στα Αγγλικά ,αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά που άξιζε να διακόπτονται για λίγο έτσι ώστε να γίνεται η μετάφραση. Η παύση έδινε την ευκαιρία για σχολιασμό και διατύπωση αποριών. Τα τελευταία βίντεο που προβλήθηκαν δεν είχαν κάποιο σχολιασμό, ήταν προβολή της θέας που είχαν οι αστροναύτες από το παράθυρό τους , ένα κατά τη διάρκεια της μέρας (The world outside my window) και ένα κατά τη διάρκεια της νύχτας (All alone in the night-Time-lapse footage of the earth as seen from ISS). Οι μαθητές αναγνώρισαν πολλές χώρες και περιοχές της γης όπως τις βλέπουν τυπωμένες στους χάρτες.
Δράση 9: Ανακαλύπτοντας τους δικούς μας πλανήτες
Στη τελευταία δράση οι μαθητές χαλαρώνουν λίγο, γεμάτοι εικόνες και νέες πληροφορίες αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη και φαντάζονται πώς θα ήταν ένας πλανήτης που θα ανακάλυπταν με το διαστημόπλοιό τους.
Σε κάθε μαθητή δόθηκε ένα τετρασέλιδο φυλλάδιο με ένα κείμενο με κενά για να τα συμπληρώσει με τις λέξεις που θέλει και σημεία για ζωγραφική. Το φυλλάδιο είχε ως θέμα την παρουσίαση του πλανήτη που θα ανακάλυπτε ο μαθητής.  
Στους μαθητές δόθηκε το ακόλουθο κείμενο:
«Αν ανακάλυπτα ένα καινούριο πλανήτη...
Θα έμοιαζε έτσι.... (χώρος για ζωγραφική)
Και θα τον ονόμαζα________________________
Θα ήταν κοντά στον πλανήτη_________________ . Εκεί, θα υπήρχαν πολλά____________ αλλά καθόλου ______________ . Ο καιρός θα ήταν πάντα ___________________ . Αλλά το πιο ωραίο σε αυτόν τον πλανήτη θα ήταν ότι ___________________________ .
Όταν οι άνθρωποι θα έρχονταν για διακοπές θα __________________________
(χώρος για ζωγραφική)
Ελπίζω να ερχόσασταν επίσκεψη»


Δράση 10: Παρουσίαση του Ηλιακού μας συστήματος
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδιά αποχαιρετούν τους φίλους τους παρουσιάζοντας με σκετσάκια μερικά από τα πράγματα που έμαθαν στο πρόγραμμα αυτό.  Οι μαθητές παρουσιάζουν στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου ποιοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτούς, τα μυθικά πρόσωπα που έδωσαν τα ονόματά τους στους πλανήτες και χορεύουν με τη συνοδεία λύρας μαντινάδες για αυτά,με σκετσάκι με πρωταγωνιστές τον Θαλή και τον Γαλιλαίο αναφέρονται στη διχογνωμία που υπήρχε σχετικά με το ποιος πλανήτης βρίσκεται στο κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, παρουσιάζουν τις κινήσεις της Γης, αναφέρονται στα επιτεύγματα του ανθρώπου, φαντάζονται πώς θα ήταν ο πλανήτης που θα ήθελαν να ανακαλύψουν και παροτρύνουν τους φίλους τους να προσπαθήσουν να κάνουν τη Γη πλανήτη των ονείρων τους. Τέλος, όλοι μαζί χορεύουν και καλωσορίζουν το καλοκαίρι στους  ρυθμούς του τραγουδιού των locomodo “Μαγικό Χαλί” (Η Γη γυρίζει) .


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα φύλλα εργασίας του προγράμματος :