Η Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα

Νέλλης Κωστούλα-Μακράκη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Διδακτικής και Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Υπεύθυνη της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα.